Dėl reklamos arba skelbimų TIESA laikraštyje ir internetiniame

puslapyje prašome kreiptis:

    +44(0)79 4623 5388         + 370 6566 6490

     vaiva@tiesa.com              marketing@tiesa.com