Dėl reklamos arba skelbimų TIESA laikraštyje ir internetiniame

puslapyje prašome kreiptis:

    +44(0)79 4623 5388      +44(0)79 2762 6726          + 370 6566 6490

     vaiva@tiesa.com          deividas@tiesa.com           marketing@tiesa.com