Petras Tverijonas   |   Lietuvių katalikių Londono Šv. Kazimiero bažnyčia   |   2013-03-31

Velykų Žinia

  
Velykų Žinia

Kiekvienais metais grįžus pavasariui švenčiame Kristaus Prisikėlimo šventę.

Tikėjimas Jėzaus Prisikėlimu prasidėjo moterims radus Jo kapą tuščią. Tik vėliau apaštalai ir kiti mokiniai susitiko su Viešpačiu. Viena vertus, Kristus susitikęs su mokiniais yra dar matomas iki Įžengimo į dangų, kita vertus, Jėzus jau nebepaklūsta fiziniams dėsniams. Jis įeina per užrakintas duris, atsiranda ten, kur negalėtų būti, o Emause, mokiniams Jį atpažinus, pranyksta iš jų akiračio. Jėzus tapo ne dvasia, bet pirmuoju prisikėlusiu asmeniu. Jis nėra atgaivintas žmogus, kuris buvo miręs. Jis yra kitoks, prisikėlęs, perėjęs į kitą būseną. Kristaus Prisikėlimas mus veda už ribos, kur mes negalime paliesti, ištyrinėti. Jis veda link tikėjimo neregimuoju Dievu ir Prisikėlusiu jo Sūnumi Jėzumi Kristumi.
Tas tikėjimas vedė žmones per tikėjimo istorijos vingius. Šio tikėjimo vedini krikščionys sukūrė civilizaciją. Šis tikėjimas ir toliau veda žmones į pilnesnį ir prasmingesnį gyvenimą.
 
Sveikindamas su šv. Velykomis linkiu iš naujo atgaivinti tikėjimą ir juo vadovautis.
Tegul Dievas Šventaja Dvasia atveria krikščioniško gyvenimo klodus, o kartu ir laimę.
 
Kun. Petras Tverijonas
 
  

Žymos: Bažnyčia, Velykos

Komentarai

Naujausi straipsniai