2011-06-15

Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje – paroda Gedulo ir Vilties dienai

  
Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje – paroda Gedulo ir Vilties dienai Parodos atidarymo akimirka.

Antradienį, birželio 14 d., Vasario 16-osios gimnazijoje, Romuvos pilyje atidaryta paroda „Smurto kronika: Lietuva 1939-1941“ („Eine Chronik der Gewalt: Litauen 1939-1941“) vokiečių ir lietuvių kalbomis. Paroda skirta Juodojo birželio trėmimų septyniasdešimtosioms metinėms paminėti.

„Simboliška, jog minėdami Gedulo ir Vilties dieną, skausmingą mūsų tautai datą, šią parodą atidarome būtent čia, Vasario 16-osios gimnazijoje. Ši gimnazija – tarsi antroji tremčių istorijos medalio pusė – atsirado raudonajam terorui nubloškus tūkstančius lietuvių į skirtingus Vakarų pasaulio kraštus. Taip, kaip už tūkstančių kilometrų, taigoje stovintys mūsų tėvynainių kryžiai byloja apie tragišką jų likimą Sibire, taip gimnazijos kieme stovintis kryžius, mažasis jų brolis, primena apie lietuvių pabėgėlių kelią į Vakarus,“ sakė parodą atidarydamas gimnazijos Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas.
Tremtinės Dalios Grinkevičiūtės atsiminimų knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ ištrauką lietuvių ir vokiečių kalbomis perskaitė gimnazijos vienuoliktos klasės mokiniai Gintarė Dambrauskaitė ir Jonatan Lapa. Atidarymą simboliškai užbaigė Gretos Kvedarauskaitės atlikta daina „Laisvė“ (aut. E. Masytė).
 
Parodą šiandien apžiūrėjo gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Iki birželio 19 d. ji bus atvira Vokietijos visuomenei.
 
Parodos pagrindą sudaro Genocido aukų muziejaus Vilniuje ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paroda anglų ir lietuvių kalbomis. Europos lietuvių kultūros centro Vokietijoje (ELKC) bei Diuseldorfe gyvenančios Vytenės Saunoriūtės-Muschick pastangų dėka eksponatai parengti lietuvių-vokiečių kalbomis. Leidybą finansiškai parėmė Lietuvos Respublikos garbės konsulas prof. dr. Jürgen Gramke, Vokietijos sistemų ir personalo sertifikavimo įstaiga TÜV bei Vokietijos-Lietuvos bendrija. Prieš atkeliaudama į Vasario 16-osios gimnaziją, kilnojama paroda buvo atidaryta Steinfurte, rudenį ji bus eksponuojama Braunschweigo mieste.
 
Ryškiuose, vaizdinguose, emociškai paveikiuose stenduose pateikiami įvairūs to laikmečio archyviniai dokumentai, nuotraukos, istorinės laikraščių iškarpos bei statistiniai duomenys, vizualią medžiagą lydi informaciniai aprašai vokiečių ir lietuvių kalbomis. Parodoje nušviečiamos Lietuvos okupacijos priežastys, trėmimų vykdymo procedūros, tremtinių gyvenimo sąlygos.
  

Komentarai

Naujausi straipsniai