tiesa.com   |   2013-11-20

Patvirtintas 2014-ųjų Europos Sąjungos biudžetas

  
Patvirtintas 2014-ųjų Europos Sąjungos biudžetas Lietuvos finansų viceministras A. Rimkūnas džiaugėsi, kad ES biudžetas atitinka realius poreikius.

Pirmininkaujanti Lietuva džiaugiasi, kad Europos Parlamentas patvirtino 2014 metų Europos Sąjungos biudžetą. Politinį susitarimą šiuo klausimu Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė praėjusią savaitę vykusiame ES Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) tarybos biudžeto klausimais posėdyje.

 „Tarybos ir pirmininkaujančios Lietuvos vardu džiaugiuosi balsavimo rezultatais ir noriu padėkoti visiems, padėjusiems siekti sutarimo. Kartu mes parengėme realius poreikius atitinkantį biudžetą, kuris užtikrins sėkmingą naujų programų, dėl kurių buvo sutarta 2014-2020 metų daugiametėje finansinėje programoje, įgyvendinimo pradžią”, - sakė Lietuvos finansų viceministras Algimantas Rimkūnas, Ekonominių ir finansinių reikalų tarybos biudžeto klausimais pirmininkas.
2014 m. ES biudžeto įsipareigojimai sudaro 142,6 mlrd. eurų, mokėjimai – 135,5 mlrd. eurų. Beveik pusė biudžeto, 64 mlrd. eurų, bus skirta pažangaus ir integracinio augimo iniciatyvoms. Šioje srityje bus gerokai padidintas mokslo tyrimų, inovacijų ir švietimo finansavimas, be to, 47,5 mlrd. eurų įsipareigojama skirti sanglaudos politikai.
 
„Man džiugu, kad 2014 metų Europos Sąjungos biudžete dėmesį sutelkėme į prioritetus, kurie ypač svarbūs ir Tarybai, ir Europos Parlamentui – inovacijas, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, kovą su jaunimo nedarbu. Sutarėme ir dėl politinio prieglobsčio, migracijos klausimų bei dėl Europos Sąjungos išorinių sienų apsaugos. Taip pat svarbu, kad 2014 m. ES biudžete palikome ir tam tikrą išlaidų atsargą, jeigu kitais metais pasitaikytų nenumatytų situacijų“, – sakė finansų viceministras A. Rimkūnas.
 
Europos Parlamentui priėmus 2014 metų ES biudžetą, Lietuva įgyvendino vieną svarbiausių pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų ekonomikos ir finansų srityje.
 
  

Žymos: Biudžetas, Finansai, Europos Sąjunga

Komentarai

Naujausi straipsniai