Bernadeta Vasina, Nusipelnusi RF kultūros darbuotoja   |   2010-11-17

Paminėjo Žalgirio mūšio jubiliejų

  
Paminėjo Žalgirio mūšio jubiliejų Maskvos nacionalinės kultūros autonomijos pirmininko pavaduotojas daktaras Antanas Vinčiauskas.

Maskvos lietuvių regioninė nacionalinė kultūros autonomija paminėjo garbingą Žalgirio mūšio 600 metų sukakties jubiliejų. Vakarą atidarė autonomijos pirmininkas akademikas Sigitas Jucaitis.

Lietuvos ambasados ministrė patarėja Irena Valainytė pasveikino Maskvoje gyvenančius lietuvius su labai reikšminga data mūsų Lietuvos istorijoje, papasakojo apie savo apsilankymą Žalgirio kovos vietovėje, palinkėjo bendruomenės nariams kuo geriausios sveikatos ir toliau tęsti nelengvą visuomeninį darbą: puoselėti lietuviškas šaknis, stiprinti tautinę savastį ir išlaikyti mūsų protėvių atminimą.
Išsamią apžvalgą apie Žalgirio mūšį padarė Maskvos nacionalinės kultūros autonomijos pirmininko pavaduotojas daktaras Antanas Vinčiauskas. Vartydamas istorijos puslapius ir šiuolaikinius istorikų traktatus apie lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių pergalę prieš Kryžiuočių teutono ordiną, buvęs kariškis įdomiai papasakojo apie tų laikų įvykius, kovos taktiką, karvedžių manevrus, kurie nulėmė mūšio eigą ir užtikrino garsią pergalę. Savo pasakojimą A.Vinčiauskas gausiai iliustravo skaidrėmis įvairių plakatų ir meninių paveikslų, kurias maloniai perdavė Lietuvos ambasada.
 
Žurnalistė Nijolė Saakova savo pranešime pateikė pokalbį su Rusijos Mokslų akademijos nariu-korespondentu Andrejum Saharovu, Rusijos istorijos instituto direktorium. Istorikas Saharovas ypatingai pabrėžė, kad pergalė Žalgirio mūšyje turėjo ypatingą reikšmę visos Europos tautoms. Bendromis jėgomis lenkai-lietuviai-rusai-čekai-totoriai sutriuškino Teutono ordino kryžiuočius ir visiems laikams užtvėrė kelią jų agresijai į rytus.
Renginio pabaigoje buvo parodytas video filmas apie Tautinės giesmės dieną, kai viso pasaulio lietuviai vienu laiku giedojo Lietuvos Respublikos himną.
 
 
 
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai