Tiesa.com   |   2010-11-18

Niujorko lietuvių Maironio mokyklai – 60 metų

  
Niujorko lietuvių Maironio mokyklai – 60 metų Faustina Šinkūnienė ir Valdemaras Sarapinas.

Už ilgametį darbą 60 metų nenutrūkstamos veiklos jubiliejų švenčiančioje Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje ir pastangas jaunąją kartą auklėti lietuvybės dvasia mokyklos vadovei Faustinai Šinkūnienei Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas lapkričio 13 dieną įteikė padėkos raštą ir proginį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečiui skirtą medalį „Tikime laisve“.

„Šios gražios ir prasmingos sukakties proga visai Maironio lituanistinės mokyklos bendruomenei nuoširdžiai dėkoju už nenuilstamą darbą, kantrybę, pasiaukojimą, už tai, kad būdami toli nuo Lietuvos, nepaisydami iškylančių kliūčių ar sunkesnių laikų, jūs petys į petį tvirtai einate pirmyn ir garsinate Lietuvos vardą“, - sakė V. Sarapinas.
Į mokyklos jubiliejaus minėjimą susirinko kelių kartų čia dirbę ar mokęsi lietuviai. Mokyklos bendruomenę sveikino Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose ambasadorius Dalius Čekuolis, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovados reikalams prelatas Edmundas Putrimas, Niujorko Paolos Šv. Pranciškaus parapijos, kurios patalpose nuo šio rudens įsikūrė Maironio mokykla, klebonas Matteo J. Rizzo, JAV Lietuvių bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė, Tautos fondo valdybos pirmininkė Giedrė Kumpikaitė ir kiti svečiai.
 
Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis vizito Niujorke rugsėjo mėnesį metu aplankė Maironio lituanistinės mokyklos bendruomenę ir įteikė sveikinimo laišką.
Niujorko Maironio mokyklą jau 60 metų lanko lietuviai iš Niujorko miesto apylinkės. Šiuo metu mokykloje mokosi daugiau kaip 70 mokinių, dirba 10 mokytojų. Mokykloje mokomi vaikai nuo lopšelio iki dešimtos klasės, taip pat yra lietuvių kalbos besimokančių suaugusiųjų klasė. Be lietuvių kalbos mokiniai mokomi Lietuvos istorijos, lietuvių tautodailės, tautosakos ir lietuviškų tradicijų - tautinių šokių, dainų ir žaidimų.
 
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai