Evelina Kvartunaitė   |   2011-10-31

LTart.NL užkulisiai: Rima Zijp-Dirse

  
LTart.NL užkulisiai: Rima Zijp-Dirse
© Asmeninio archyvo nuotr.
Ponia Rima LTart.NL renginyje dalyvauja bei prie jo darbuojasi jau antrus metus.

Artėjant projekto LTart.NL renginiui, kuris Amsterdamą stebins šių metų lapkričio 26 d., kalbinam dar vieną renginio atlikėją bei organizacinės grupės narę Rimą.

Rima Zijp-Dirse (Dirsyte) į Nyderlandus atvyko 1989 metais ir jau daugiau nei dvidešimt metų gyvena čia. Kai savo laiko neleidžia su šeima ar dirbdama, Rima darbuojasi Olandijos lietuvių bendruomenėje. Tai jai padeda jungti dvejų kultūrų geriausias puseles bei tiesiog būti laiminga svečioje šaly. Rima – diplomuota muzikantė (baigė Kauno J. Gruodžio aukštąją muzikos mokyklą) bei daugelio festivalių lauretė.
Optimistiška moteris su malonumu keliauja bei mėgaujasi gyvenimo Nyderlanduose patirtimi, kur, kaip ji sako: „Esu patenkinta vietiniais ir kitataučiais šioje šalyje, nes jų marga minia leidžia tobulėti, ypač kulinarijos srityje”.
 
Muzika yra didžiulė Rimos gyvenimo dalis: “Gyvendama čia, nemažai koncertavau - atlikau lietuvių kompozitorių harmonizuotas/oranžuotas liaudies dainas ir ne tik. Iki šiol dainuoju įvairaus žanro muziką, dirbau su moterų ir vaikų chorais. Šiuo metu dėstau dainavimą moterų chorui”, priduria Rima. Vienas iš muzikantės pasididžiavimų – lietuviškos muzikos rinkinys “Muzikinis Malūnas / The Music Mill”, kurį rėmė OLB-NLG bei Tautinių Mažumų Departamanetas (TMID).
 
Galbūt todėl, kad jau daug metų Lietuvoj negyvena, moteris sako, kad Lietuva jai reiškia labai daug: “Atstumas ir metų begis ne atitolina, o tik sustiprina mano prisirišimą prie šalies. Be to, esu augusi tremtiniu šeimoje, tad mūsų pasididžiavimas – iškilmingoji Tautinė Giesmė kaskart vis giliai suvirpina širdelę.”
 
Rima džiaugiasi, kad tiek jos olandas vyras, tiek dukra yra aktyviai įsijungę į lietuvišką veiklą. O veiklos tikrai netrūksta: “dažnai susiduriu su žmonėmis, besidominiais mūsų šalimi ir jos kultūra, turizmu.” Rima įsitikinusi, kad labai svarbu, jog lietuviai niekada nepamištų savo šaknų: “Man atrodo nesvarbu, kad pasaulis tapo mažu kamuoliu, sutrumpėjus atstumams, o žmogus tapo kosmopolitu, šios Žemės piliečiu, laisvu europiečiu bei visa savo esybe  įniko į jį dominačias kitas kultūras,  tikėjimus ar filosofijas, apie kurias  mūsų kartai  net nebuvo  leista žinoti. Labai norėtųsi, kad mes, lietuvai, pasipylę po visą svietą, niekada nepamirštumėm, iš kur esam bei kas esam. Trimituokime kitiems su pasididžiavimu apie savo ypatingą, išskirtinę kalbą!”.
Ponia Rima LTart.NL renginyje dalyvauja bei prie jo darbuojasi jau antrus metus. „Labai džiaugiuosi, kad galime surengti tokį renginį jau antri metai! Smagu, kad nemažas būrys geranoriškai nusiteikusių žmonių mielai jungiasi į organizacinį darbą.” Moteris tikisi,  kad renginys  pavyks ir visi atlikėjai, menininkai bei lankytojai, nepamirštant organizatorių ir pagalbininkų, liks neabejotinai  patenkinti! “Linkiu mums visiems geros nuotaikos, susidomėjimo, geranoriškumo ir… Gal ateinančiais metais atsiras noras įsijungti į rengėjų ar menininkų grupę?”
 
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai