Goda Jakubauskaitė, Tiesa.com   |   2010-11-25

Lietuvės medikės diagnozės – iš piršto laužtos?

  
Lietuvės medikės diagnozės – iš piršto laužtos? L. Macaitienė pripažinta kalta dėl profesinio aplaidumo ir netinkamo savo pareigų atlikimo.

Airijoje gyvenantys lietuviai juokauja, kad vietiniai gydytojai nuo visų ligų skiria limonado ar paracetamolio tablečių. Štai kodėl sunegalavęs dažnas tautietis perka lėktuvo bilietą namo. Kai Dubline duris atvėrė pirmoji lietuviška klinika, daugelis džiaugėsi savo sveikatą galėsiantys patikėti tautiečiams medikams. Tačiau džiaugtis teko neilgai – Airijos gydytojų taryba klinikos steigėją gydytoją Liną Macaitienę pripažino kalta dėl profesinio aplaidumo ir netinkamo pareigų atlikimo.

Vieša paslaptis, jog dažnas lietuvis į airius medikus nesikreipia ne tik todėl, kad nepasitiki čionykšte gydymo sistema. Dar viena priežastis – nepakankamai gerai moka anglų kalbą.
Todėl sušlubavus sveikatai lietuviai arba skrenda gydytis namo, arba kreipiasi į Airijoje besidarbuojančius tautiečius gydytojus. Iš bėdos tiks ir lenkų, rusų, latvių medikai, kurių gydymo metodai lietuviams artimesni nei airių, o ir susikalbėti galima rusiškai. Analogiška situacija ir Anglijoje, tačiau šį kartą istorija – iš Airijos.
 
Aukso gysla
 
Gydytojai netruko užčiuopti šią aukso gyslą, todėl įkandin duris atveriančių lenkiškų klinikų Dubline netrukus buvo atidaryta ir pirmoji lietuviška klinika „Irish Baltic Health Bridge Ltd.“. Jos steigėja – gydytoja Lina Macaitienė.
 
Ilgą darbo stažą – leidimą verstis gydytojo praktika L. Macaitienė gavo dar 1978 metais – turinčios lietuvės gydytojos pavardę pastaruoju metu galima išvysti airiškoje žiniasklaidoje. Tačiau čia ji neliaupsinama už gerus darbus, priešingai – Airijos gydytojų taryba medikę pripažino kalta dėl profesinio aplaidumo ir netinkamo pareigų atlikimo.
 
Pašventino kliniką
 
Klinikos steigėja 2008-ųjų kovo pradžioje džiaugėsi, kad kliniką pašventino tuomet Airijoje viešėjęs monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir lietuvių katalikų misijos Airijoje kapelionas kunigas Egidijus Arnašius. Tačiau prabėgus vos pusmečiui po šios ceremonijos pasigirdo pirmieji pacientų nusiskundimai – nenustatyta diagnozė, netinkamas gydymas.
Ne vieną tokią istoriją aprašė Airijoje leistas lietuvių laikraštis „Saloje“.
Tačiau sakoma: šunys loja, o karavanas eina. Viešoje erdvėje buvo galima perskaityti ir daugiau pacientų skundų, tačiau lietuviškai klinikai žmonių nepasitenkinimas – nė motais. Juolab kad tokia veikla gan pelninga. Laikraščio TIESA šaltinių duomenimis, apsilankymas pas gydytoją kainavo 50 eurų.
 
Galima tik spėti, kiek pacientų diagnozės buvo tiesiog iš piršto laužtos. Tačiau kai viena gydytojos L. Macaitienės „nugydyta“ moteris nutarė netylėti, lietuvės medikės kompetenciją jau ėmė aptarinėti ne tik Airijoje gyvenantys lietuviai. Medikės praktika besiverčiančia moterimi susidomėjo ir Airijos gydytojų taryba.
 
Nenustatė mažakraujystės
 
Kaip rašo Irishtimes.com, Gydytojų taryba lietuvės medikės kompetencija susidomėjo gavusi Inos Mikšienės skundą. Penkiasdešimtmetė moteris 2009 m. sausio 10 dieną apsilankė pas L. Macaitienę. Ji skundėsi prasta savijauta, jai tino kojos. Medikė moteriai diagnozavo trombą kojoje ir paskyrė geriamų tablečių, tarp jų ir aspirino. Jei savijauta per 48 valandas nepagerės, ragino vėl kreiptis.
 
Skundą pateikusi moteris tokią pat diagnozę išgirdo ir apsilankiusi sausio 26 dieną. Tuomet pacientė skundėsi itin bloga savijauta, galvos svaigimu, skausmais kojoje ir krūtinėje. Moteriai buvo paaiškinta, kad prastą savijautą ir skausmus lemia skrandžio erozija bei plautyje esantys skysčiai. Septynias valandas trukusio vizito metu pacientei buvo sulašintos dvi lašelinės, bet pakeliui į namus ji prarado sąmonę ir sukniubo. Kai I. Mikšienės draugė paskambino gydytojai L. Macaitienei ir pasiteiravo, ką daryti, išgirdo patikinimą, jog nėra ko nerimauti.
Savo laiške Gydytojų tarybai I. Mikšienė teigia, kad vėliau tą naktį ji jautėsi labai silpnai, viduriavo, todėl iš ryto paprašiusi siuntimo į ligoninę. Gydytoja L. Macaitienė neva iš pradžių nenorėjusi jo duoti, tačiau galiausiai siuntimą išrašė.
 
Į airių gydytojų rankas patekusiai moteriai buvo nustatyta mažakraujystė, tuo tarpu jokio trombo kojoje, skysčių plaučiuose ar skrandžio erozijos medikai neaptiko.
 
Rekomenduoja apriboti veiklą
 
Airijos gydytojų taryba, sudaryta iš trijų narių, įvertinusi ekspertų išvadas dėl lietuvės gydytojos L. Macaitienės pacientei taikytų gydymo metodų, pripažino medikę kalta dėl profesinio aplaidumo ir netinkamo savo pareigų atlikimo.
 
Gydytoja taip pat pripažinta kalta dėl to, kad sausio 31 dieną, kai pacientė atvyko gauti medicininio išrašo bei pasiskųsti dėl jai taikyto neteisingo gydymo, iškvietė apsaugą ir liepė pacientę išvesdinti iš klinikos.
Irishtimes.com teigimu, L. Macaitienė Gydytojų tarybai sakė, jog pacientė I. Mikšienė buvusi neblaivi, tačiau airių medikų atlikti tyrimai neparodė jokių požymių, kad moteris būtų turėjusi problemų dėl alkoholio vartojimo.
 
Duodama parodymus Gydytojų tarybai L. Macaitienė taip pat teigė, neva po sulašintų lašelinių I. Mikšienė pareiškė, kad jaučiasi geriau – pati pacientė tai neigia. Medikė taip pat bandė įtikinti, jog I. Mikšienė pati atsisakė vykti į ligoninę, tačiau buvo nustatyta, kad šie faktai taip pat neatitinka tikrovės.
 
Irishtimes.com teigimu, Gydytojų taryba rekomendavo 2 metams apriboti klinikos „Irish Baltic Health Bridge Ltd.“ savininkės L. Macaitienės vertimąsi gydytojo praktika. L. Macaitienė, vykdydama šį sprendimą, turės vykdyti Gydytojų tarybos patvirtintą profesinio vystymosi planą. Taryba taip pat rekomendavo klinikoje sudaryti psichotropiniams vaistams išrašytų receptų duomenų bazę, kurią prireikus būtų galima patikrinti.
 
Ragina aklai nepasitikėti
 
Kaip TIESAI sakė Lietuvos ambasadorius Airijoje Vidmantas Purlys, prieš patikint savo sveikatą vienam ar kitam gydytojui, patartina įsitikinti, ar jis registruotas Airijoje teisės aktų nustatyta tvarka, ar turi visus jo veiklai vykdyti reikalingus dokumentus.
 
Ambasadorius pabrėžė, kad visiems Airijos gyventojams, taip pat ir Lietuvos ar kitų bendruomenių piliečiams, vienodai galioja sveikatos priežiūrą Airijoje reglamentuojantys teisės aktai. Taip pat ir tie, kurie nustato sveikatos priežiūros įstaigų, gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų atsakomybę, jų veiksmų apskundimo galimybę ir procedūras.
 
„Jei Airijoje gyvenantis žmogus įtaria, kad buvo netinkamai gydomas, jis gali kreiptis į atitinkamą Airijos instituciją pagal teisės aktuose nustatytas procedūras ir kontroliuojančių įstaigų kompetenciją“, – teigė ambasadorius.
 
Galima kreiptis į Sveikatos priežiūros tarnybą (Health Service Executive, www.hse.ie) ar Medicinos tarybą (Medical Council, www.medicalcouncil.ie). Yra ir kitų institucijų, kurios tiria skundus dėl psichologų, akušerių, odontologų ir kitų specialistų veiksmų. Kiekviena šių institucijų nagrinėja gaunamus skundus, yra numatytos galimos sankcijos gydytojams (nuo įspėjimo ar baudos iki registracijos sustabdymo), jei nustatomas pažeidimas.
 
„Kompensacijos už netinkamą gydymą galima reikalauti teismine tvarka. Atstovavimo teismuose klausimai ir su tuo susijusios išlaidos priklauso nuo konkrečios bylos pobūdžio ir aplinkybių. Teisė į teisinę gynybą ir atstovavimą teismuose Airijoje yra garantuojama įstatymų“, – kalbėjo ambasadorius V. Purlys.
 
Ambasada gali suteikti pradinės informacijos Lietuvos piliečiams dėl to, kur reikėtų kreiptis iškilus klausimams ar susidūrus su problemomis.
 
Teisininko komentaras
 
Seán T. O’Reilly 
 
Kadangi mes esame neoficialūs lietuvių bendruomenės Airijoje gynėjai, iš savo klientų matome, kad dauguma gydytojos L. Macaitienės pacientų buvo lietuviai, latviai, lenkai ir rusai. Žinoma, didžioji dauguma – lietuviai.
 
Jeigu pacientai turi nusiskundimų, pirmiausia jie turėtų pasikonsultuoti su teisininkais. Tuomet bus paduotas skundas Medicinos tarybai, o esant reikalui – ir Gardai Siochána (Airijos policijai).
 
Mūsų žiniomis, yra ir kitų skundų dėl gydytojos L. Macaitienės taikytos praktikos. Jei kieno nors sveikatai dėl to buvo kilęs pavojus, mes siūlome nedelsiant pasikonsultuoti su teisininkais, kad būtų nustatytos paciento teisės. Mes turime daugiau kaip 13 metų praktiką šioje sferoje. Tai iš tiesų yra specializuota sritis, kurioje daug Airijos advokatų neturi patirties ar įdirbio.
 
Airijos Gydytojų taryba turi teisę atimti leidimą verstis gydytojo praktika. Be abejo, pirmiausia gydytojas turi turėti visus reikiamus dokumentus verstis šia praktika. Jeigu gydytojas Airijoje užsiima šia veikla neturėdamas leidimo, už tai gresia baudžiamasis persekiojimas. Jeigu įrodoma, kad gydytojas veikė apgalvotai, aplaidžiai atliko savo darbą ir tokiais veiksmais sukėlė grėsmę pacientų sveikatai, už tai gali grėsti baudžiamoji atsakomybė.
 
Airijoje, kaip ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, jeigu, kaip manoma, gydytojas veikė aplaidžiai ir dėl to nukentėjo pacientas, kompensacijos reikalavimų perspektyva didėja. O jei asmuo neturėjo reikiamos kvalifikacijos verstis gydytojo praktika, kompensacija dėl sveikatos pakenkimo yra labai svyruojantis dalykas – Airijos teismuose būta išskirtinių atvejų, kai kompensacijų dydis siekė ir milijonus eurų.
 
***
Iškilus klausimams dėl lietuviškoje klinikoje „Irish Baltic Health Bridge Ltd.“ taikyto gydymo, teisinės konsultacijos galite teirautis el. paštu info@seantoreilly.com arba skambinti tel.: 00353879961802 (Daiva – kalba lietuviškai ir rusiškai), 00353868257872 (Mariola – kalba lenkiškai) ir 0035386078 4351 (Ilze – kalba latviškai).
 
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai