2011-06-23

JAV pagerbtas choro „Ąžuoliukas“ įkūrėjo atminimas

  
JAV pagerbtas choro „Ąžuoliukas“ įkūrėjo atminimas

Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas kartu su Niujorke gyvenančiais ir jame viešinčiais buvusiais ir esamais berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ nariais birželio 22 dieną aplankė Naujojo Džersio Crest Haven Memorial kapinėse palaidoto šio choro įkūrėjo profesoriaus Hermano Perelšteino kapą.

Kapą aplankė Vygandas ir Vaidotas Kaukėnai, Giedrius Kazragis, Paulius Glibauskas, Leonidas Akodes ir Kristijonas Bartoševičius.
H.Perelšteinas gimė 1924 metų birželio 6 dieną Karaliaučiuje. 1936-1940 metais jis mokėsi Kauno konservatorijoje. 1941 metų vasarą bolševikai jį su šeima ištrėmė į Sibirą. Nuo pražūties jį išgelbėjo muzikiniai sugebėjimai. 1954 metais H.Perelšteinas baigė Jakutsko pedagoginį institutą, dirbo Jakutsko muzikiniame teatre, įvairių chorų chormeisteriu ir dirigentu. Grįžęs į Lietuvą, 1956-1960 metais jis dirbo Valstybinėje konservatorijoje Vilniuje koncertmeisteriu ir kartu mokėsi, 1959 metais baigė choro dirigavimo klasę.
 
Tais pačiais metais H.Perelšteinas Vilniuje įkūrė chorą „Ąžuoliukas“ ir vadovavo jam dvidešimt metų.
 
1979 metais H.Perelšteinas išvyko į Niujorką, kur dirbo įvairiose mokyklose, dėstė keliuose universitetuose, vadovavo Niujorko muzikos mokyklos berniukų chorui.
 
Jis buvo JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos narys, 1996 metais išrinktas pirmuoju Lietuvos muzikos akademijos garbės profesoriumi ir „Ąžuolų“ klubo garbės prezidentu. 1994 metais apdovanotas Lietuvos valstybiniu apdovanojimu – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.
H.Perelšteinas mirė 1998 metų sausio 12 dieną Niujorke, palaidotas Naujojo Džersio valstijoje.
 
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai