Eugenija Misevičienė   |   2010-09-21

JAV lietuvių keliai ves į Orlandą

  
JAV lietuvių  keliai ves į Orlandą
© R.Parafinavičiaus nuotr.
Per banketinę vakaronę koncertuos ką tik 50-metį Lietuvoje pažymėjusi grupė „Vairas“.

Prieš keletą dienų JAV Lietuvių Bendruomenės XIX-osios Tarybos narius ir kitus šios didžiausios užjūryje lietuviškos visuomeninės organizacijos veikėjus pasiekė Orlando apylinkės pirmininko Mindaugo Šato pasirašytas laiškas, kviečiantis į antrąją minėtos Tarybos sesiją.

Pirmą sykį toks renginys vyks šioje, prieš trejetą metų įkurtoje centrinės Floridos apylinkėje, antrąmet iš eilės svarbiausią kasmetinį suvažiavimą Amerikos lietuviams bendruomeninkams organizuoja daugiausiai iš „trečiabangių“ sudaryta JAV LB apylinkė. Apie rugsėjo 24-26 dienų lietuvišką savaitgalį Orlande kalbamės su Floridos apygardos pirmininku Alvydu Smilinsku.
Alvydai, nuo kada pats įsijungei į lietuvišką bendruomeninę veiklą?
 
Lietuviška bendruomenine veikla domiuosi jau beveik 10 metų, nuo tada kai apsigyvenau Orlande. Ieškojau savo tautiečių, norėjau daugiau su jais bendrauti, nes man to trūko. O viskas prasidėjo turbūt nuo sporto: krepšinio, tinklinio – mes, jaunimas, burdavomės norėdami parungtyniauti. Vėliau pradėjome organizuoti ir kitas šventes. Kuomet pradėjo rinktis daugiau žmonių į renginius, pradėjome galvoti ir apie lietuvių bendruomenės (LB) apylinkės steigimą, kurią įkūrėme prieš trejus metus.
 
Praėjusiais metais pirmą kartą dalyvavai JAV LB Tarybos sesijoje, vykusioje Kolorado valstijoje. Kokį įspūdį paliko šis suvažiavimas?
 
Tiesa, dalyvavau suvažiavime pirmą kartą, buvau kaip sakoma „šviežiai iškeptas“ Tarybos narys. Mūsų Orlando apylinkėje gyvena daugiausiai jaunoji karta. Įkūrę LB apylinkę bandėme perprasti bendruomenės mechanizmą, žiūrėjome kaip veikia kitos valdybos. Pastebėjome, kad kai kas šioje organizacijoje sensta, neatitinka laikmečio ir galėtume įvesti kai kurių naujovių. Jautėsi ir trintis su kai kuriais vyresnės kartos lietuviais, kartais net jaučiausi kažkiek išstumiamas St. Petersburg, Floridos apylinkės „antrabangių“... Nors ir būdavome kartu. Bandau įsiklausyti, suprasti, ką galima būtų padaryti, kad visiems patiktų. Manau, reikia įsiklausyti į ką sako tie, kurie lietuviškai veiklai atidavė visą savo gyvenimą. Dabar, užimant Floridos LB Apygardos pirmininko kėdę, tai mano pagrindinė užduotis, siekiu, kad visos apylinkės draugiškiau bendrautų ir bendradarbiautų, apsijungtų. Aš kalbu apie visas Floridos valstijos apylinkes bei Atlantą ir Šiaurės Karoliną. Daug ko išmokstu iš tokių nenuilstančių veikėjų kaip Angelė Karnienė. Nebūtinai turime sutikti su viskuo, bet galima išklausyti vieni kitus ir pritaikyti tai, kas aktualu būtent šiandien. Tada prieš trejetą metų, kai buvau „ant bangos“, jaučiau, kad aš kai ką galiu padaryti, gal tiksliau prisidėti prie bendruomenės struktūros patobulinimo, todėl kandidatavau į JAV LB Tarybą. Dėl to prisijungiau prie Organizacinių reikalų komisijos, norėdamas pasidalinti savo idėjomis. Tarybos sesija Kolorade paliko neblogą įspūdį. Aš šiaip nelinkęs nieko dramatizuoti, į viską žiūriu optimistiškai ir suprantu, kad rimti dalykai iš karto nepasidaro. Dėl to didžiąją dalį laiko skyriau žmonių stebėjimui, klausiau, bandžiau įgyti kuo daugiau patirties įsiklausydamas ką sako labiau patyrę dalyviai, o ne šokau kažką siūlyti, nes mano patirtis yra dar ribota.
 
Iš kur atsirado tiek drąsos sutikti kitą Tarybos suvažiavimą organizuoti jūsų apylinkėje Orlande?
 
Vieną vakarą su kitais dalyviais besikalbant juokais prasitariau, kad galėtumėme ir mes tokį renginį suorganizuoti Orlande. Taip sesijos metu ir iškilo šis pasiūlymas. Mes abu pasitarę su dabartiniu apylinkės pirmininku Mindaugu Šatu, kuris taip pat dalyvavo sesijoje ir nusprendėme, kad pajėgsime įgyvendinti šį projektą, juk turėjome šiokios tokios organizacinės patirties, todėl iššūkį priėmėme. Mes jau trejus metus iš eilės Orlande ruošiame Lietuvių dienas, sugebame pritraukti žmonių, suorganizuoti didžiausią lietuvišką šventę Floridoje. Todėl mums, „trečiabangiams“, tai nebus pirmas toks didesnis renginys. Apylinkės valdyboje turime 14 žmonių tik 2 antros kartos lietuviai, visi kiti „trečiabangiai“. Kiekvienas jų daugiau ar mažiau prisideda prie organizavimo, tikrai nesu paliktas vienas tokiomis aplinkybėmis - turime puikų kolektyvą, tad tikimės, kad surengsime sesiją neblogesnę, nei pasisekė mūsų pirmtakams Kolorade. Mėgstu organizacinį darbą, tas man patikdavo dar nuo mokyklos laikų.
 
Ko gali tikėtis šios sesijos Orlande dalyviai ir svečiai?
 
Ko gali tikėtis? Pirmiausia - šilto oro! Manau, nebus jokių kliūčių. Pamatėme, kokia puiki organizacija buvo Denveryje, taigi tikimės, kad tikrai nebus blogiau ir centrinėje Floridoje. Nors ir yra sunkmetis, tad finansai gal kažkiek riboti, bet bandysime vis vien surengti įdomią programą atvykusiems. Mėginame padaryti kažką kitaip, nors nesiekiame kažko peršokti ar panašiai, tiesiog gal pavyks įnešti savotiško šarmo. Bandysime kiek įmanydami suteikti geras sąlygas tiek darbui, tiek poilsiui. Ir tikrai kviečiame visus atvykti truputį anksčiau dar prieš sesiją, o gal pasilikti Orlande po jos. Manau, atvykusiems tikrai turėtų būti įdomu - sesijos metu Orlande vyks ir kasmetinės Lietuvių dienos. Noriu pabrėžti, kad tai ne Orlando lietuvių dienos, o Lietuvių dienos Orlande. Todėl kviečiami visi visi. Kaip ir pernai šio festivalio programoje krepšinio turnyras. Taip pat surengsime kelis koncertus. Penktadienio vakare pasirodys čikagiškis Virgis Gražulis, o šeštadienį savo 50-mečio programa pradžiugins legendinė grupė iš Šiaulių „Vairas“. Taip pat vyks kelių lietuvių menininkų paroda, kurioje bus tapybos, fotografijos, stiklo dirbinių ekspozicijos – žodžiu įvairovė. Žadame su keliais pasirodymais pakviesti ir vietinius talentus, kurie atliks meninę programą. Daugiau informacijos apie visus šiuos renginius galima surasti mūsų tinklalapyje. Tad tikrai kviečiame tuos, kas domisi JAV lietuvių bendruomenės veikla atvykti į Orlandą rugsėjo 24-26 dienomis, o ir tiesiog apsilankyti pas mus Floridoje, užsukti į Lietuvių dienas, apžiūrėti parodas, pasiklausyti puikios lietuviškos muzikos. Manau, kiekvienas čia suras tai, kas patinka šio neeilinio savaitgalio „Disnėjaus“ mieste metu.
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai