Tiesa.com   |   2010-10-12

JAV aptartas lietuvių paveldas

  
JAV aptartas lietuvių paveldas
© URM
Susitikime nutarta, kad pirmiausia reikia sudaryti vertybių sąrašą.

Spalio 11 dieną JAV lietuvių bendruomenės atstovai Filadelfijos mieste susitiko Užsienio reikalų viceministru Evaldu Ignatavičiumi ir kultūros ministru Arūnu Gelūnu aptarti lietuvių kultūros paveldo JAV išsaugojimo reikalų.

alyvavo JAV lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas Vytas Maciūnas, JAV lietuvių bendruomenės Lietuvių kultūros tarybos pirmininkė Aldona Page ir vicepirmininkė Dalia Jakienė, JAV lietuvių bendruomenės atstovė Jungtinėje JAV ir Lietuvos kultūros paveldo komisijoje Teresė Gečienė.
Sustikime atkreiptas dėmesys į nykstantį lietuvių kultūros paveldą: uždaromas lietuvių bažnyčias, nykstančias meno ir istorines vertybes, retėjančias savanoriškai vertybes renkančių ir prižiūrinčių žmonių gretas.
 
Sutarta bendromis JAV lietuvių bendruomenės ir Lietuvos valdžios institucijų pastangomis baigti rengti Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo JAV sąrašą.
 
Tokio sąrašo sudarymas būtų pirmas žingsnis imantis kitų praktinių veiksmų Lietuvai reikšmingo kultūros paveldui JAV išsaugoti.
 
Susitikime taip pat aptartas Lietuvos kultūros politikos JAV klausimas.
Kultūros ministras A.Gelūnas pažymėjo, kad mato spragą ir nišą vykdant Lietuvos kultūros politiką JAV. Anot jo, tinkamą Lietuvos dėmesį reikia skirti tiek lietuvių kultūros paveldui saugoti, tiek šiuolaikiniam Lietuvos menui pristatyti.
 
Daug dėmesio Lietuvos kultūrai A.Gelūnas ir E.Ignatavičius skyrė ir naujo Lietuvos konsulato, vadovaujamo Lietuvos garbės konsulės Filadelfijoje Kristos Bard, veiklos pradžią žyminčiame renginyje su šio miesto kultūros, verslo ir politikos bendruomenių atstovais.
 
Užsienio reikalų viceministras, sveikindamas naujai paskirtą Lietuvos garbės konsulę Filadelfijoje K.Bard, pažymėjo, kad garbės konsulai atlieka svarbią misiją tarp šalių tiesiant kultūrinius, ekonominius ir žmonių tiltus.
 
„Lietuvos konsulatas Filadelfijoje atveria naujas bendradarbiavimo su šiuo svarbiu JAV pramonės, verslo, finansų ir kultūros centru galimybes“, – sakė viceministras.
  

Komentarai

Naujausi straipsniai