Karilė Vaitkutė   |   2010-09-09

Čikagoje - paroda apie tremtį

  
Čikagoje - paroda apie tremtį
© Muziejaus archyvo nuotr.
Organizacinis komitetas.

2011 metais sukaks 70 metų nuo to laiko, kai 1941 metų birželį prasidėjo Lietuvos gyventojų trėmimas į Sibirą.

Balzeko lietuvių kultūos muziejus planuoja šiuos niūrius Lietuvos istorijos įvykius paminėti paroda ir keliais susijusiais renginiais. Organizacinis komitetas norėtų šia paroda ne tik prisiminti žiaurius lietuvių tautos vaikų likimus Sibiro tremtyje, pagerbti ten kentėjusius ir žuvusius, bet ir parodyti, kokia stipri buvo lietuvių tautos dvasia - kankinta, bet nepalūžusi. Muziejus kviečia visus, turinčius autentiškos medžiagos apie tremtį - laiškų, užrašytų prisiminimų, asmeninių daiktų iš Sibiros tremtinių stovyklų ir panašiai, prisidėti prie parodos. Daugiau informacijos teikiama telefonu 773-582-6500.
  

Komentarai

Naujausi straipsniai