2009-11-26

Airijos lietuviai išsirinko naują pirmininką

  
Airijos lietuviai išsirinko naują pirmininką

Airijos lietuvių bendruomenė (ALB)šių metų lapkričio 21 d. Dubline vykusio V suvažiavimo metu išsirinko naują pirmininką – juo tapo aktyvus ALB narys Gintaras Navickas.

Suvažiavimas buvo pradėtas darniai sugiedota Tautiška giesme, vėliau buvo perskaityti LR Seimo pirmininkės Irenos Degutienės bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės sveikinimai. V suvažiavimo dalyvius pasveikino ir LR ambasadorius Airijoje Vidmantas Purlys.
Burs lietuvius į bendruomenes
 
Iki tol ALB pirmininko pareigas ėjo Ridas Bieliajevas. Jis suvažiavimo metu perskaitė 2009 metų veiklos ataskaitą ir pranešė apie savo atsistatydinimą. Ataskaitą pristatė ir ALB finansų direktorė Aušra Žutautaitė. V ALB suvažiavimui pirmininkavo administracijos direktorius Arūnas Teišerskis, kuris vėliau pristatė ir ALB vizijos ir misijos kūrimo planus, – minima ALB pranešime spaudai.
 
Savo prisistatymo kalboje naujasis ALB pirmininkas G. Navickas paminėjo darbus, kuriems ruošiasi skirti ypatingą dėmesį. G. Navickas tikino sieksiąs suburti tautiečius į aktyvias bendruomenes tuose Airijos regionuose, kuriuose dar nėra aktyviai veikiančių skyrių. Pasak naujo ALB pirmininko, bus toliau plėtojama ir skatinama lituanistinių mokyklėlių veikla bei įgyvendinta seniai numatyta idėja – Ballinrobe pastatyti paminklą Feliksui Vaitkui.
 
Aktyvus ALB narys
 
„Bendras mūsų darbas ALB dar labiau stiprina mūsų tarpusavio ryšį ir ryšį su Lietuva“, – pažymėjo G. Navickas. Jis yra aktyvus Airijos lietuvių bendruomenės narys, 2009 metais buvo ALB informacijos koordinatorius, todėl nenuostabu, kad daugumai delegatų balsavus „už”, G. Navickas buvo išrinktas naujuoju ALB pirmininku, – rašoma ALB pranešime spaudai.
 
V ALB suvažiavimo metu taip pat buvo išrinkta ir revizijos komisija. Komisijos narėmis tapo Kristina Dvarionaitė ir Monika Navickaitė. Suvažiavimo pabaigoje LR ambasadorius Airijoje Vidmantas Purlys dalyvius supažindino su informacija apie naują Pilietybės įstatymo projektą.
 
Parengė Viktorija NAVICKAITĖ
 
 
 
 
  
  

Komentarai

Naujausi straipsniai