Tiesa.com   |   2018-07-18

JK lietuviai buriasi vis aktyviau (nuotraukos)

  
JK lietuviai buriasi vis aktyviau (nuotraukos)
© JKLB nuotr.
Sąskrydyje dalyvavo lietuviai iš tolimiausių JK kampelių.
Toks aktyvus dalyvavimas rodo, kad lietuvių bendruomenės JK nesnaudžia ir bendrais reikalais rūpinasi kur kas intensyviau nei anksčiau

Praėjusį savaitgalį įvykęs pirmasis Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės (JKLB) sąskrydis parodė, kad tautiečiai šioje šalyje tampa vis aktyvesni ir vieningesni kalbėdami apie visiems rūpimus klausimus.

Pirmasis JKLB sąskrydis liepos 14–15 dienomis įvyko už maždaug 10 mylių į Pietus nuo Ipswicho miesto esančiame Little Stonhamo kaime, į jį atvyko lietuviai iš visos JK – nuo Škotijos iki piečiausio Anglijos taško.
Bendruomenės aktyvistai susirinko ne tik norėdami susipažinti ir bendrauti tarpusavyje, bet ir diskutuoti, dalytis patirtimi, kas JK lietuviams šiuo metu aktualiausia ir kaip geriausiai spręsti kylančias problemas.
 
Panašu, kad tokio aktyvumo nesitikėjo net patys organizatoriai.
 
„Vienybės ir visuomeniškumo jausmas sklandė ore. Lietuvių kalba skambėjo tiek suaugusių, tiek vaikų lūpose.
 
Idėja surengti JKLB sąskrydį gimė dar praėjusį rudenį. Norėjosi naujos patrauklios formos, kuri vienytų bendruomenės narius, kad mus sietų ne tik darbas bendruomenės labui, bet ir bendras poilsis. Kartu leisdami visą savaitgalį daug geriau galime pažinti vienas kitą, paskatinti ir įkvėpti.
Toks aktyvus dalyvavimas rodo, kad lietuvių bendruomenės JK nesnaudžia ir bendrais reikalais rūpinasi kur kas intensyviau nei anksčiau. Vadinasi, einame teisinga linkme“, – „Tiesai“ po sąskrydžio pasakojo JKLB pirmininkė Dalia Asanavičiūtė.
 
Sąskrydžio metu įvyko ir 70-asis JKLB visuotinis suvažiavimas, į kurį atvyko delegatai net iš 15-os bendruomenės skyrių – tai rekordinis skaičius. Aptarti nuveikti darbai, ateities planai. Antrai kadencijai išrinkta pirmininkė D. Asanavičiūtė, valdybos nariai: Akvilė Daniels, Artūras Krževecij, Egonas Jakinavičius, Gitana Simanavičienė, Daiva Lydenienė, Mantas Kuncaitis, taip pat ir taryba: Alvija Černiauskaitė, Birutė Gelumbauskienė, Valerija Chockevičienė, Onutė Dobrovolskienė, Eligijus Jakavickas.
JKLB nuotr. JKLB nuotr.
JKLB nuotr. JKLB nuotr.
JKLB nuotr. JKLB nuotr.
JKLB nuotr. JKLB nuotr.
 
JKLB pirmininkės Dalios Asanavičiūtės metinis pranešimas:
 
Nors lietuviai Jungtinėje Karalystėje gyvena permainų laikus, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė auga ir stiprėja. Pernai visuotiniame metiniame susirinkime dalyvavo atstovai iš penkių skyrių, šiemet JKLB turi jau penkiolika aktyvių, oficialiai prisijungusių skyrių. Tik tapus pirmininke, daviau sau įsipareigojimą dėti visas pastangas, kad organizacija būtų gyva, auganti, dinamiška ir matoma. Kėliau sau ir komandai aukščiausius skaidrumo ir reputacijos reikalavimus. Suruošiame per metus net po 25 renginius, gražiai atšventėme JKLB 70-metį, surengėme Sekmines, vieną didžiausių JKLB švenčių. Visoje Jungtinėje Karalystėje jau veikia 47 lituanistinės neformaliojo ugdymo mokyklos. Ir skaičius vis auga. Švietimo Taryba rūpinasi lituanistinio švietimo atstovų kvalifikacijos kėlimu ir jau tradiciškai surengė metinį seminarą.
2015 metais po PLB XV Seimo, buvau pakviesta tapti dviejų komisijų nare. 2016 metais, po LR Seimo rinkimų, buvau išrinkta LRS ir PLB atstovų komisijos nario pavaduotoja. Tik ką įvykusiame PLB XVI suvažiavime JKLB Tarybos narė Alvija Černiauskaitė buvo išrinkta PLB Valdybos nare, atsakinga už švietimą. Tai didelis pasiekimas ir nauda pačiai bendruomenei. Šiemet vykusioje Šimtemečiui skirtoje, Lietuvoje vykusioje Dainų ir Šokių šventėje JK atstovavo folkloro ansamblis “Saduto”, tautinių šokių kolektyvas “Versmė”, choras “Gausa”. Liepos 1-ąją Vilniuje vykusioje Rotušės aikštėje šventėje “100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą”, JKLB taip pat turėjo savo pavilijoną ir pristatė bendruomenės veiklą.
 
Šiemet visa pasaulio Lietuva šventė atkurtos Lietuvos Valstybės Šimtmetį. Jungtinėje Karalystėje per visus miestus nuvilnijo be galo gražios šventės, visose lituanistinėse mokyklose ir lietuvių susibūrimo vietose plevesavo lietuviškos trispalvės, skambėjo Tautinė Giesmė. Na, o liepos 6 dieną mus visus sujungė Tautinė Giesmė.
 
Prieš du metus įvykęs Brexit referendumas ne tik mus visus sukrėtė, bet ir atsirado gera terpė pamatyti ir suprasti, kokie klausimai labiausiai kyla JK gyvenantiems lietuviams. Prieš du metus pradėta iniciatyva prieš prekybą žmonėmis, jau išvystyta ir pasiekė aukščiausius Lietuvos valdininkus. Pernai metais vykdytas kartu su VRM projektas, kurio deka pagamintos ir išplatintos socialinės prevencinės reklamos, vyko konferencija Vilniuje ir Peterborough, kartu su JKLJS atstovais važiavome per regionų mokyklas, kalbėdami su gimnazistais apie atsakingą emigraciją. Prekybos žmonėmis aukoms 2017m iš LR valstybės biudžeto skirta 50000 Eur. Esu pakviesta VRM tapti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo Komisijos nare.
 
Nuo 2016 metų vykdome projektus, ugdančius užsienyje gyvenančių lietuvių pilietiškumą, raginome aktyviai balsuoti artėjančiuose LR Seimo rinkimuose. Kiti metai pasižymės rinkimų gausa. Taip pat numatytas referendumas dėl pilietybės išsaugojimo ir kviesime visus įsijungti į pasirengimą ir kvietimą balsuoti. Skatinant pilietiškumą, rengėmė diskusijų ciklus, kurie leistų artimiau susipažinti su Lietuvos politinėmis aktualijomis. Taip pat skatinome bendruomeniškumą, kviesdami kitas JK lietuviškas organizacijas jungtis. Labai džiaugiuosi išaugusia ir sustiprėjusia JKLJS, kurios atstovą siūlysime deleguoti į JKLB Tarybą.
 
Padarytas didelis įdirbis, skleidžiant žinią apie vaikų integracijos grįžus į Lietuvą. Geras pasiekimas – žinia pasiekė ŠMM ausis ir jau skirtas papildomas finansavimas pagalbai vaikui. Alytuje atidarytas Lietuvybės centras, padedantis integruoti grįžusiuosius.
Atidarytas Psichologinės pagalbos ir informacinis centras jau suteikė pagalbą ne vienam jos negavusiam. Didelis ačiū JKLB Valdybos nariui Mantui Kuncaičiui. Žinau, kad Centro aktualumas dar padidės po Brexit.
Visus trejus metus su komanda dirbome tam, kad JKLB būtų matoma, girdima, gerbiama. Ir džiugina, kad kitų šalių lietuvių bendruomenės, Lietuvos gyventojai mus pastebi ir mato kaip aktyvią, stiprią ir didelę bendruomenę. Didžiuojuosi visais komandos nariais, miestų bendruomenių – skyrių lyderiais, kurie negailėdami savo jėgų ir laiko dirba, kad lietuviai, gyvenantys JK turėtų galimybę kartu švęsti šventes, kartu mokyti vaikus lietuvių kalbos, kartu saugoti tradicijas ir lietuvybę. Jeigu parodysite pasitikėjimą ir vėl išrinksite JKLB pirmininke ateinantiems trejiems metams, dėsiu visas pastangas stiprinti JKLB, stiprinti miestų bendruomenes – skyrius. Skatinsiu burtis visiems ir kurti pagalbos Lietuvai fondą. Mes išvažiavome ne vien tam, kad pagerintumėme savo gyvenimą, bet taip pat norime padėti Lietuvoje skurdžiai gyvenantiems. Saugoti lietuvybę ir kultūrą – pagrindinis prioritetas. Parama neformaliojo ugdymo mokykloms – taip pat vienas pagrindinių prioritetų. Tęstinė kova dėl Sodybos – taip pat vienas iš pagrindinių tikslų, kurie bus siekiami. Stipriai bendruomenei reikalingi gražūs lietuvių namai, kuriuose galima būtų burtis ir švęsti šventes.
 
Ateinančių metų šūkis – tik vienybėje ir darnoje augsime ir stiprėsime visi kartu!
 
  

Žymos: JKLB, jk lietuviai, Dalia Asanavičiūtė, jungtinės karalystės lietuvių be

Komentarai

Naujausi straipsniai