Tiesa.com   |   2010-08-31

Išeivių palikuonims - parama studijoms

  
Išeivių palikuonims - parama studijoms
© D.Dokšaitės nuotr.

Iki rugsėjo 15 dienos išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai gali teikti Valstybiniam studijų fondui paraiškas paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti.

Šiai paramai Švietimo ir mokslo ministerija šiemet skyrė 350 tūkst. litų, pusė šių lėšų jau išmokėta pavasario semestre.
 
Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją už studijų rezultatus ir vienkartinę socialinę išmoką. Paramą gauti gali studentai, priimti į pirmosios ar antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje ir neturintys akademinių skolų. Tačiau, jei studentai studijuoja tos šalies kalbą iš kurios atvyko, paramos pagal šią programą jie gauti negalės.
 
Stipendija už studijų rezultatus yra skiriama vienam studijų semestrui ir išmokama kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Šių stipendijų mėnesinis dydis yra nustatomas atsižvelgiant į pretenduojančio gauti stipendiją asmens paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį, pagal studijų sritis: socialiniai mokslai, humanitariniai mokslai, meno studijos ir biomedicinos, fiziniai, technologijų mokslai (nuo 150 Lt iki 400 Lt). Pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams stipendijos mėnesinis dydis yra 200 Lt.
 
Socialinė išmoka (nuo 700 Lt iki 1100 Lt) yra skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį, ji yra vienkartinė. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu praplėstas socialinės išmokos gavėjų ratas. Dabar socialines išmokas galės gauti ir asmenys iki 26 metų, kurių abu tėvai (globėjai) yra bedarbiai, taip pat asmenys, auginantys vaikus ir niekur nedirbantys.
 
Visi norintys gauti paramą studentai Fondui privalės pateikti: užpildytą ir pasirašytą patvirtintos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pažymą iš aukštosios mokyklos, patvirtinančią studento statusą, pažymą apie paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį ir skolų skaičių. O prašantys socialinės išmokos papildomai dar turi pateikti dokumentus, atskleidžiančius socialinę padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.).
 
Lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams dar privaloma pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą.
 
Išeivijos vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, reikia pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad, prieš atvykdami į Lietuvą, jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.
 
Paraiškų pateikimo tvarką ir formą rasite čia.
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai