Morta   |   2015-03-18

Mortos tiesa. Beraščiai lietuviai – žiopliai ar pamaivos?

  
Mortos tiesa. Beraščiai lietuviai – žiopliai ar pamaivos? Nemokantys taisyklingai rašyti greičiausiai yra teisūs sakydami, kad "Lietuva jiems nieko nedavė".
Kai pragiveni če tiek, kėk aš, naturalei išeina pamiršti liatuviškai kalbėti ir rašiti

„Jai suprantate tai ka ce skaitote, rejske jau esate yprate prie berasciu kulturos o gal ir patys je propagojate.“ Rašau tai ir rankų oda nueina pagaugais. Negaliu net apsakyti, kokį pasiutimą ir svetimos gėdos jausmą man kelia elementarių lietuvių kalbos taisyklių nežinojimas ir nemokėjimas rašyti bent taip taisyklingai, kaip geba šeštokas. Apie rašytinės kalbos kultūrą gal net nepradėsiu...

Mūsiškių neraštingumas taip įsišaknijęs, kad lengvai jo neišrausi (ne veltui plačiai paplito Andriaus Užkalnio pavartoti pavidoliai). Man galva neišneša, kaip ne sarmata daryti tiek klaidų socialiniuose tinkluose, kur žmonės mato rašančiųjų vardus ir pavardes. Kodėl apskritai manoma, kad po klaidą kas antrame žodyje – normalus reiškinys? Anglijos lietuviai visa burna rėkia, kad Lietuva jiems „nieko nedavė“. Nu, davė – lietuvių kalbos pamokas, tik kad jūs neėmėt!
Kita vertus, toks apsileidimas gali reikšti sąmoningą bandymą pademonstruoti „suanglėjimą“, kaip ir dirbtinis akcentas ar tariamas lietuviškų žodžių pamiršimas.
 
Viena pažįstama, čia gyvenanti porą ar trejetą metų, kalbėdama su tautiečiais staiga ėmė ir „įmušė“ Hugh‘o Granto akcenčiuką, o lietuviškai rašyti pradėjo, regis, sąmoningai darydama milijonus klaidų. Anksčiau nei balso tono, nei akcento ji nekeisdavo, kalbėjo kaip normalus žmogus, rašyti sava kalba irgi gerai mokėjo. Bet vieną dieną lyg perkūnas iš giedro dangaus trenkė – mergiotė ėmė ir „suanglėjo“: „Kai pragiveni če tiek, kėk aš, naturalei išeina pamiršti liatuviškai kalbėti ir rašiti“, – parašė ji man, kai paprašiau, kad nustotų išsidirbinėti ir rašytų žmoniškai. Čiut nuo kėdės nenusiverčiau: gi givenu če ilgiau už ją ir kaškaip man dar nepavyko akivaizdžei naturalei pamiršti liatuviu kalbos.
 
Nežinau, kas žmones verčia rašyti bele kaip. Greičiausiai, pagrindinė priežastis yra tai, kad mokykloje per lietuvių kalbos pamokas jie pro langą skaičiavo varnas, nužiūrinėjo priešingos lyties bendraklasius ar tiesiog miegojo galiniuose suoluose. O gal apskritai nelankė mokyklos? Neraštingų tautiečių gausa darosi nebejuokinga. Jeigu jie nesugeba net rašyti gimtąja savo kalba, tai kas vyksta jų galvose – beždžionėlė būgnais muša? Kaip jie atlieka savo darbus? Ar išvis sugeba jų susirasti? Gal emigravo į Angliją todėl, kad Lietuvoje beraščių niekam nereikia?
 
O kiek daug mūsiškių pirštais bado į britus. Esą tai jie nemoka net taisyklingai rašyti savo kalba, jie nesiima sunkių fizinių ar menkai apmokamų darbų, tinginiai. Na, tokie britai nedaug tesiskiria nuo lietuvių. Mat raštingi ir išprusę žmonės dažniausiai dirba gerus darbus už didesnę nei minimalią algą. O tie lietuviai, kurie net savo šalies pavadinimą rašydami vietininko linksniu (esu tikra, dabar dalis skaitančiųjų pradėjo įtemptai galvoti, kas tas vietininko linksnis) padaro klaidą, labiau tinkami fabrikuose prie linijų, nes atsakingų dokumentų protingas darbdavys jiems tikrai nepatikėtų.
Galbūt bendras tautos neraštingumas man kliūva todėl, kad mano išsilavinimas, darbas ir net gyvenimo būdas glaudžiai susijęs su gimtąja kalba. Tačiau visgi neatsisakau minties, kad bent vidutinis lietuvių kalbos taisyklių išmanymas – išprususio žmogaus bruožas. Netaisyklingai rašantieji ne tik negerbia tų, kurie skaito jų rašliavą, bei žemina patys save. Manau, kad jie turi ir daug mažiau galimybių užimti aukštas pareigas, nors, kaip vienas iš mano komentatorių rašė: „As dyrbu, o saskaita korteleja atskleidze mano issilavinyma, tad, Morta, noriu užduoti jums klausyma...“.
 
Tokiems individams norisi tik nusiųsti dovanėlę į namus – „Lietuvių kalbos žodyną“ su rašybos ir skyrybos taisyklių bei etiketo knygelėmis. Pasakykite man, kodėl tobulėdami visokiausiose įmanomose srityse lietuviai netobulina savo gimtosios kalbos? Na, bent jau tam, kad pasiektų nebe pirmoko, o antroko lygį?
 
Norite su manimi padiskutuoti ar turite, ką papasakoti? Rašykite man morta@tiesa.com.
 
  

Žymos: Internetas, Lietuva, Mortos tiesa, Lietuvių kalba

Komentarai

Naujausi straipsniai