Tiesa.com   |   2010-09-14

Svarstys siūlymus dėl kovos su korupcija

  
Svarstys siūlymus dėl kovos su korupcija Seimo posėdžių salė.

Seimas svarstys pataisas, kuriomis numatoma suteikti papildomų garantijų įslaptintiems liudytojams, pranešusiems apie korupcinius nusikaltimus. Antradienį po pateikimo tokiam Baudžiamojo kodekso pataisų projektui po pateikimo pritarė 81 Seimo narys, susilaikė 3.

mal">Toliau šį projektą svarstys pagrindiniu komitetu paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas bei papildomu komitetu paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, praneša Elta. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – lapkričio 23-ioji. 

Pasak Respublikos Prezidentės dekretą pristačiusios vyriausiosios patarėjos Solveigos Cirtautienės, šiais pakeitimais „siekiama įgyvendinti valstybės pareigą ginti sąmoningus piliečius, apsisprendusius pasielgti taip, kaip skatina valstybė, tai yra pranešti teisėsaugai jiems žinomus korupcijos atvejus ir padidinti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų išaiškinamumą, palengvinti išsamų ir objektyvų tokių veikų ištyrimą ir taip sumažinti asmenų, kaltinamų korupciniais nusikaltimais, tačiau baudžiamosios atsakomybės išvengiančių dėl nepakankamų įrodymų, skaičių“. 

Šiuo metu galiojančios Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos dėl anonimiškumo gali būti taikomos tik tais atvejais, kai kyla grėsmė liudytojo, nukentėjusiojo, jo šeimos narių ar artimųjų giminaičių gyvybei, sveikatai, laisvei ar turtui, tai yra anonimiškumo taikymas siejamas visų pirma su fizinio susidorojimo pavojumi. 

Galiojantį reglamentavimą siūloma papildyti nuostata, kad procese dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų dalyvaujantiems liudytojams ir nukentėjusiesiems anonimiškumas gali būti suteikiamas ir tais atvejais, kai dėl liudytojo ar nukentėjusiojo, ar jų šeimos narių arba artimųjų giminaičių pavaldumo asmeniui, prieš kurį duodami parodymai, šio asmens turimų administracinių įgaliojimų, atliekamų valdžios atstovo funkcijų ar kitų su jo tarnyba ar įgaliojimais susijusių aplinkybių kyla grėsmė nukentėjusiojo, liudytojo ar jo šeimos narių, ar artimųjų giminaičių teisėms, ar tarnybos, verslo, ar kitiems teisėtiems interesams. 

Kodeksas taip pat papildytas nauju straipsniu, siekiant įtvirtinti naują, tačiau kai kuriose užsienio valstybėse taikomą ir baudžiamojo proceso teisės moksle žinomą liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos priemonę – dalinį anonimiškumą: gali būti įslaptinami asmens gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, profesija, darbo ar mokymosi vieta, giminystės ryšiai, santykiai su proceso dalyviais ar kitais asmenimis, taip pat bet kurie kiti liudytojo ar nukentėjusiojo asmens duomenys (išskyrus asmens vardą ir pavardę).

  

Komentarai

Naujausi straipsniai