Tiesa.com   |   2010-11-12

Mes skirtingi? Mes panašūs!

  
Mes skirtingi? Mes panašūs! Skiriasi požiūriai į priešingos lyties skatinimo būdus: vyrai gauna paskatą, kai jaučiasi reikalingi

Sakoma, kad vyrai ir moterys yra iš skirtingų planetų : jie iš Marso, o jos – iš Veneros. Vyrai laiko moteris nesuprantamomis būtybėmis, moterys guodžiasi negalinčios perprasti vyrų. Pažiūrėkime, kas mus sieja, kas skiria. Gal tada pavyks suprasti ir svarbiausią dalyką – kas mus taip traukia vienus prie kitų?

• Skiriasi vyrų ir moterų kalba, dėl to mes neadekvačiai suprantame vieni kitus. Vadinamieji lyčių dialektai yra nulemti vyrų ir moterų pasaulėjautos skirtumų. Mokslininkai juos aiškina vyrų pastangomis vyrauti, užimti socialiai svarbią vietą, o moterų – siekiu artimai bendrauti, dalintis jausmais, rasti tarpusavio supratimą. Tokie skirtumai nulemia ir skirtingus kalbėjimo tikslus: moterys dažniau pradeda kalbą, siekdamos, kad jas suprastų, atjaustų, kad užsimegztų ryšys, o vyrai – kad suteiktų ar gautų informacijos ir, dažnai nesąmoningai, išsiaiškintų, kuris gi jų viršesnis.
• Skiriasi vyrų ir moterų vertybių skalės, todėl bendraudami su moterimis vyrai siūlo sprendimus ir sumenkina jausmus, o moterys – perša neprašytus patarimus ar, dar blogiau, ima nurodinėti, kaip elgtis – ir abeji eina labai klaidingu keliu, jei iš tiesų siekia susišnekėti.
 
• Skiriasi mūsų požiūriai į priešingos lyties paskatinimo būdus: vyrai gauna paskatą, kai jaučiasi esą reikalingi, moterys – kai jaučiasi mylimos. Išmokti vyrą paskatinti nesunku – svarbu yra kalbėti glaustai, tiesiogine prasme ir parenkant tinkamus žodžius. Ar dar bereikia sakyti, kad vyras, norėdamas paskatinti moterį, turėtų elgtis diametraliai priešinga?
 
• Nevienodai kovojame su stresu. Vyrai linkę pasirinkti nuošalę ir vienatvę, jei nori apmąstyti, kas atsitiko ir kaip veikti toliau, o moterys jaučia nenumaldomą poreikį išsikalbėti. Argi taip sunku tai suprasti ir leisti mylimajam elgtis taip, kaip jis mano esant geriausia?
 
• Skiriasi vyrų ir moterų artumo poreikis ir jausmų bangos. Vyras priartėja, vėliau neišvengiamai turi atitolti, kad vėl grįžtų. Moteris ne visada moka ištverti vyro atitolimo laiką. Moterys linkusios į staigią jausmų kaitą, o to vyrai, deja, negali suprasti.
• Skiriasi mūsų troškimai, kuriuos sudedame į meilės taurę: vyrai labiausiai nori pasitikėjimo, pripažinimo ir įvertinimo, moterys — supratimo ir pagarbos.
 
• Nevienodai reaguojame į situaciją skausmingo ginčo metu: vyrai elgiasi taip, lyg jie visada būtų teisūs – ir užgauna moterų jausmus. Moterys nejučiomis siunčia vyrams prieštaravimo signalus – ir todėl vyrai pereina į gynybą.
 
Bet ar iš tiesų visi šie skirtumai tokie esminiai? Vargu, nes naujausi moksliniai tyrimai atskleidžia neginčytinus faktus, kad mūsų – vyrų ir moterų– smegenų struktūra nėra nulemta lyties, nes nėra jokių didelių neurologinių skirtumų. Negana to, garsūs neurologijos srities mokslininkai patvirtino, kad moterų smegenų galia nesiskiria nuo vyrų ir kad mes visi iš tikrųjų esame itin panašūs intelekto atžvilgiu. Pasirodo, skirtumai tarp lyčių priklauso tik nuo mūsų auklėjimo!
 
Taigi, išeitų, kad nuostata, jog mūsų smegenų veikimą nulemia lytis, yra pasenusi ir neteisinga. Mokslininkai daro išlygą, kad tarp lyčių gali egzistuoti keletas labai mažų skirtumų, tačiau panašumų yra kur kas daugiau, ir jie didesni.

Ar pastebėjote, kad...

* Žiovaudamos moterys burną pridengia delnu, vyrai – kumščiu.

* Išgirdusios šūktelėjimą moterys dažniausiai pasuka tik galvą, vyrai pasisuka visu kūnu.

* Užsimodama ką nors mesti moteris ranką atitraukia atgal, o vyras ją ištiesia į šoną.

* Paprašyti parodyti rankas vyrai atkiša delnus, moterys ištiesia rankas delnais žemyn.

* Pasisveikinimui paduodamos ranką, moterys beveik niekada jos nespaudžia.

* Moterys ausis užsikemša pirštais, vyrai pridengia delnais.

* Verdamos siūlą į adatą moterys laiko siūlus, o judina adatą, vyrai judina siūlą, tvirtai laikydami adatą.

* Moterys chalato diržą suriša virš bambos, vyrai – žemiau bambos.

* Moterys kvėpuoja krūtine, o vyrai – pilvo preso raumenimis.

* Ir smulkius, ir stambius pinigus moterys linkusios laikyti kartu, o vyrų kišenėse dažnai pilna „variokų“.

Pusiau juokais, pusiau rimtai...

* Vyras nė nemirktelėjęs sumoka už prekę 2 litus, nors ji tekainuoja litą, jei jos jam labai reikia. Moteris moka litą už prekę, kainavusią 2 litus, nors ji jai visai nereikalinga, tačiau yra nupiginta.

* Kai pateikiama sąskaita restorane vyrams, Jonas, Petras ir Dovydas sumeta po 20 litų, nors visa sąskaitos suma yra 48 litai. Kai pateikiama sąskaita moterims, jos išsitraukia skaičiuotuvą, rašiklį, popieriaus lapelį, ir...

* Vonios kambary vyras turi daugų daugiausia 6 daiktus: dantų šepetėlį, skustuvą, skutimosi putas, odekoloną, muilą ir rankšluostį. Moteris turi vidutiniškai 301 daiktą. Ir vyras nežino, kam yra naudojami mažiausiai 298 iš jų.

* Moterys myli kates. Vyrai teigia, jog myli kates, tačiau kai moterys nemato, jas paspiria.

* Moteris rūpinasi savo ateitimi iki santuokos. Vyras nesirūpina savo ateitimi iki santuokos.

* Vyras, kuriam sekasi, uždirba daugiau nei gali išleisti jo žmona. Moteris, kuriai sekasi, randa tokį vyra.

* Moteris išteka tikėdama, kad vyras pasikeis. Bet jis to nedaro. Vyras veda tikėdamas, jog jo moteris nepasikeis. Tačiau...

P. S. Tik nežinia, ar tuo reikia džiaugtis, ar dėl to – liūdėti. Juk sakoma, kad traukia tik priešingi poliai..
  

Komentarai

Naujausi straipsniai