2016-12-17

Advento keliu

  
Advento keliu

Praėjusį sekmadienį uždegėme jau trečią Advento vainiko žvakę. Tikintieji tradiciškai keturias Advento savaites skiria vidiniam pasiruošimui, bent trumpam atsivėrimui Dievo artumui kasdienybės šurmulyje. Kur bebūtume: namuose ar darbe, sveiki ar sergantys, jauni ar seni, leiskimės įkvepiami bernardinai.lt siunčiamo žodžio konkretiems veiksmams, sprendimams, pokyčiams. Atverkime vaizduotę, širdį, protą, kad vis daugiau erdvės rastųsi mūsų viduje. Erdvės tam, kas svarbiausia.

 Atversti naują lapą
„Esu vienturtis sūnus ir nuo pat gimimo turėjau viską. Iš mažumės visąlaik ieškodavau naujų dalykų, naujų emocijų, tačiau jos manęs netenkindavo. Atėjęs į vidurinę mokyklą jaučiausi kaip pasaulio šeimininkas. Nepalaikydavau klasės draugų, iškilus sunkumams, o jų rūpesčiai mane tik erzindavo. Tačiau vieną dieną mane įtraukė atmosfera, susikūrusi klasėje skaitant knygą, kuri vadinosi „Pirmyn, vaikinai!“ (Stefano Marcello. „Fortissimamente ragazi!“ „Cita nuova“, 1998 m.)
 
Mano bendraklasiai mokytojos paskatinti atrodė išprotėjo: nusprendė „atversti naują lapą“ – padėti vieni kitiems. Iš pradžių tiesiog negalėjau suprasti: man sunku buvo padėti kitiems, nes visąlaik dėmesio centre būdavau aš.
 
Iniciatyvos, kurios vyko klasėje, nešte nešė pirmyn ir patiko visiems: kas rytą koks nors klasės draugas rūpinosi kitu, jei šis turėjo sunkumų. Visi lenktyniavo, taupydami pinigus nuo traškučių ir saldainių, kad galėtų „įvaikinti per atstumą“ kokį nors vaiką (nusiųstų tuos pinigus jiems). Jau nekalbant apie euforiją, kuri susikūrė per pavasario mugę. Nepasakysiu, kad siutau, bet man buvo liūdna.
 
Vieną dieną italų kalbos mokytoja paprašė manęs nupiešti piešinių į klasės laikraštį. Skaitydamas klasės draugų patirtis likau labai sužavėtas: jie buvo laimingi, darydami mažus dalykus, nes atrado, kad daugiau džiaugsmo patiri duodamas, nei gaudamas. Nuo tos dienos mano gyvenimas pasikeitė, aš atsivėriau kitiems. 
Dabar padedu savo draugui Federikui. Dažnai nustoju plepėti, aiškindamas jam loginės analizės pratimus arba matematines teoremas. Man tai visiškai nesunku, net pripildo džiaugsmo. Supratau, kad norint būti laimingam, reikia išmokti mylėti kitus.
 
Aš pasikeičiau.“
 
(Užrašė Aurora Nicosia, 2002 11 04 – www.citanuova.it)
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai