Tiesa.com   |   2010-10-18

Kasmet ES parduodami keli šimtai tūkstančių žmonių

  
Kasmet ES parduodami keli šimtai tūkstančių žmonių
© D.Dokšaitė
Apie prekybą žmonėmis lietuviškai įspėja socialinė reklama Londone.

Spalio 18-oji Europos Sąjungoje yra įteisinta kaip Europos kovos su prekyba žmonėmis diena.

="text-align: justify">„Šiandien minima diena yra svarbus įvykis visai Europai. Spalio pradžioje vykusioje Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos konferencijoje šiai temai buvo skirta labai daug dėmesio, daug kalbėta apie būtinybę stiprinti kovą su prekyba žmonėmis. Kadangi Lietuvos taip pat neaplenkė ši problema, pakviečiau visų renginyje dalyvavusių šalių atstovus kuo skubiau pereiti nuo kalbų prie darbų, - konferencijoje „Prekyba žmonėmis ir žmogaus teisės“ sakė vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis. – Prekyba žmonėmis yra XXI amžiau vergovė ir gėda, todėl privalome suvienyti jėgas ir imtis veiksmingų priemonių šiai problemai išspręsti“. Ministras taip pat paminėjo, kad pernai gruodžio mėnesį Europos Vadovų Tarybos patvirtintoje Stokholmo programoje „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“ prekyba žmonėmis buvo įvardyta kaip vienas iš nusikaltimų, kuriam artimiausiu metu turi būti teikiamas prioritetas, pabrėžta būtinybe sustiprinti prevenciją prekybos žmonėmis srityje. Pasak ministro R. Palaičio, ypač skaudu, kad labai didelė rizika tapti šio nusikaltimo aukomis tenka vaikams. „Nors oficialiojoje statistikoje yra užfiksuoti tik pavieniai prekybos vaikais faktai, tačiau sunku tiksliai pasakyti, kokia yra reali situacija. O juos, kaip patiriančius didžiausią šio nusikaltimo žalą, turime apsaugoti pirmiausia“, – teigė R. Palaitis.

Konferenciją inicijavo Dingusių žmonių šeimų paramos centrui – organizacija, kuri pirmoji iš nevalstybinių įstaigų Lietuvoje ėmėsi spręsti prekybos žmonėmis problemą.

Konferencijoje prekyba žmonėmis buvo analizuojama žmogaus teisių pažeidimų, nepilnamečių nusikalstamumo sąsajų su prekyba žmonėmis, prekybos vaikais priežasčių ir tendencijų, prekybos žmonėmis prostitucijos ir priverstinio darbo tikslais, aspektais.

Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės departamento 2010 prekybos žmonėmis ataskaitos duomenimis, prekybos žmonėmis aukomis šiuo metu tapę apie 12,3 milijonų žmonių visame pasaulyje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2005-2008 metais buvo minima 621 esama ir potenciali auka, nukentėjusi nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos, kurioms pagalbą suteikė nevyriausybinės organizacijos. Net 37 proc. nukentėjusiųjų yra 14-18 metų merginos.

Daugumoje Europos Sąjungos (ES) valstybių narių tik nedaug leidimų gyventi šalyje išduodama prekybos žmonėmis aukoms. Tai matyti iš šiandien Europos Komisijos paskelbtos ataskaitos.

„Mums nepriimtina, kad apytikriais apskaičiavimais prekybos žmonėmis aukomis kasmet tampa keli šimtai tūkstančių asmenų, parduodamų ES viduje ir į ES, tačiau pagalba suteikiama tik keliems tūkstančiams jų, – teigė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström. – Prekyba žmonėmis priverstinio darbo arba seksualinio išnaudojimo reikmėms yra siaubingas nusikaltimas ir turėtų būti vadinamas tikruoju vardu – tai šiuolaikinė vergija. Kova su ja labai svarbi, turime naudotis visomis veiksmų priemonėmis, kad sustiprintume prevenciją, teisėsaugą ir aukų apsaugą.“
  

Komentarai

Naujausi straipsniai