Tiesa.com   |   2011-04-26

Socialinės išmokos nebebus ribojamos

  
Socialinės išmokos nebebus ribojamos

Jungtinėje Karalystėje nutarta, kad imigrantai iš Rytų Europos galės prašyti socialinių išmokų, kurios siekia iki 250 svarų sterlingų per savaitę bedarbio pašalpų, paramos komunaliniams mokesčiams ir pašalpų būstui, jau po kelių savaičių nuo atvykimo dienos.

Nuo gegužės 1 dienos atšaukiamas pašalpų mokėjimo įstatymas, kuris draudė atvykėliams iš Rytų Europos gauti bedarbio, būsto ar komunalinių mokesčių paramas, jeigu žmogus Jungtinėje Karalystėje nėra išdirbęs 12 mėnesių, praneša DailyMail.co.uk. 
Kad ir kaip šalis nelauktų gegužės, tačiau pratęsti pereinamojo laikotarpio ji nebegali dėl savo nacionalinių ir tarptautinių įsipareigojimų. Kai 2004 metais išsiplėtė ES, naujai įstojusioms šalims dauguma bendrijos senbuvių įvedė pereinamuosius laikotarpius. 
ES naujokėms buvo taikomi specialūs įstatymai, blokuojantys kelią pašalpų medžiotojams. Tačiau apribojimai galiojo 7 metus nuo šalių prisijungimo prie ES. Pašalpų gavimo įstatymas panaikintas, nes jis neatitiko laisvo judėjimo ES įstatymų.
Prie ES tuomet prisijungė Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Vengrija, Slovakija, Slovėnija, Kipras ir Malta. Tiesa, įvairūs apribojimai tuomet buvo pritaikyti tik aštuonioms Rytų ir Vidurio Europos šalims, išskiriant Kiprą ir Maltą.
 
Šio sprendimo kritikai nerimauja, kad gali padaugėti imigrantų, kurie atvyksta tik dėl pašalpų. Reikia manyti, šiam nerimui pagrindas yra - Rytų šalių bloko gyventojams, kuriame gausus bedarbių skaičius, šios permainos atrodo daugiau nei viliojančiai.
 
Nuo gegužės 1 dienos, imigrantai iš Rytų Europos bus traktuojami kaip ir patys britai. Jie galės gauti pašalpas skubos tvarka, jeigu galės įrodyti, kad atitinka gimtosios šalies bedarbio statuso reikalavimus, ieško darbo ir yra nuolatiniai gyventojai svečioje šalyje.
 
Nuolatinio gyventojo statusą žmogus atitinka, jeigu jis tris mėnesius be pertraukos yra gyvenęs Jungtinėje Karalystėje.
 
Teisę į pašalpas ribojantys įstatymai panaikinami šioms šalims: Lietuvai, Latvijai, Estijai, Lenkijai, Čekijai, Slovakijai ir Slovėnijai.
 
Nuo 2004 metų Didžioji Britanija patyrė didžiausią migracijos bangą, nepaisant to, kad oficialiai buvo prognozuojama, jog tik 13 tūkst. darbininkų norėtų atvykti į šią šalį.
Nėra žinoma, kiek imigrantų ketina atvykti į Didžiąją Britaniją po pašalpų mokėjimo įstatymo pakeitimo, tačiau manoma, kad tai kainuos apie 30 milijonų svarų sterlingų per metus.
 
 
 
  

Komentarai

Naujausi straipsniai