Mortos Tiesa   |   2015-08-19

Mortos tiesa: lietuviški stuobriai ir jų vargo pelės

  
Mortos tiesa: lietuviški stuobriai ir jų vargo pelės
© Flikcr.com
Nosis į viršų – ir pirmyn į gyvenimą!
Gal dar pasipuošus vien tik šilko kaspinėliu ant sėdimosios bėgti balandėlių virti?

„Morta – kalė“, „Morta – nedap.... boba“, – tokie ir dar įvairesni epitetai pasirodžius mano tekstams internetinėje erdvėje pilasi, galima sakyti, nuolat. Komentatoriai lipdo juos man, sarkastiškai ir atvirai moteriai, su malonumu. Esu tikra, kad jei savo nuomonę vietoj manęs būtų pažėręs vyrukas, iš tų pačių bičų, liejančių tulžį ant manęs, jis sulauktų rankos paspaudimo. Keista, ar ne? Kaip moteris drįsta reikšti savo nuomonę? Ir dar taip atvirai bei drąsiai?!

„Boba – ne žmogus“, „Ei, atnešk alaus iš šaldytuvo“, „Neaiškink, nesikišk, tylėk“, „Moters vieta –virtuvėje“... Kad ir kaip būtų keista šiomis dienomis, moterims, lyg puikiai išdresiruotam šunyčiui, vis dar nurodinėjama „teisinga“ vieta po saule. Ir ją nurodo ne kas kitas, o iš stuomens ir liemens save itin kietais „vyrais“ laikantys lietuviški stuobriai.
Rodos, nuo sovietinių laikų užsilikęs mąstymas, kad moterys neturi žodžio, vis dar gajus lietuviškoje visuomenėje, ir ypač tarp lietuvių, gyvenančių svetur. Lietuvoje moteris štai ims ir pabėgs pas mamą, pas giminaičius, į sodą... O būdama svetur, – kur pabėgsi? Ne visos turi kur prisiglausti ir pasislėpti, kai stuobrys lipa ant sprando, o iš skausmo norisi kaukti.
 
Ant bedugnės krašto dažniausiai balansuoja bedarbės moterys, kurios neturi savo pajamų ir priklauso tik nuo tokio stuobrio užgaidų. Moteris tarnauja „vyrui“ siekdama nusipelnyti jo pagarbą nuolaidžiaudama. Deja, tai tik blogina situaciją, ir tai tampa panašu į šeimininko ir aukos vaidmenų spektaklį: moteris vaidina auką, nes visada jaučiasi nuskriausta, o stuobrys – nuolat nepatenkintą šeimininką.
 
Žinoma, dėl bjaurios seksistinės situacijos nereikėtų smerkti vien tik vyriškosios lyties atstovų, nes neretai pačios moterys negerbia savęs: jos bijo dėl savo ateities ir gyvena su stuobriais jiems patarnaudamos. Jeigu moteriai patinka būti nuolankiai, ir vyras tai įvertina, – puiku. Bet jei, kaip dažnai nutinka, vyras vis labiau uja moterį ir šluostosi purvinus batus į ją lyg į durų kilimėlį?
 
Vienas atsitiktinai sutiktas lepšis man kadaise rėžė: „Morta, tu juk moteris, būk nuolanki, būk gaspadinė, va, ko vyrams reikia.“
„Aha, jau skubu! Gal dar pasipuošus vien tik šilko kaspinėliu ant sėdimosios bėgti balandėlių virti?“ – atšoviau. Daugiau jis su manimi nebekalbėjo. Būčiau buvusi jo moteris, būčiau jau gavusi per savo smailą liežuvį. Prisiekiu.
 
Sunku patikėti, kad šiais feminizmo laikais, kai moterys be poilsio kovoja už lygias teises visuomenėje ir siekia būti išgirstos bei suprastos, kai kurios vis dar renkasi beteisės tarnaitės vaidmenį. Labai dažnai dėl pinigų, dar dažniau dėl... tinginystės. Taip, teisingai perskaitėte, – tinginystės!
 
„Davai, neieškosiu išeities iš bjaurios padėties ir namie pasėdėsiu, namus išblizginsiu, valgyt katilais privirsiu ir lauksiu stuobrio, grįžtančio iš darbo. Atnešiu jam alaus, jis, tikriausiai, vis tiek bus nepatenkintas ir bumbės dėl visko, o aš turėsiu tylėti it pelė, bet... numesta šimtinė lyg vaivorykštės spalvomis nudažys apniukusį dangų. Ach!“ – mąsto aukomis save laikančios moterys.
 
Neretai pasitaiko, kad moterys gyvena aukos gyvenimą dėl vaikų ir tikėdamos, kad stuobrį galima pakeisti. Tai lyg užkoduota moterų genuose: „Kai jis mane ves, viskas bus kitaip...“ Arba: „Kai turėsime vaiką – jis pasikeis!“...
Deja, mielosios, neturite tiek galios ir jokios burtų lazdelės, kad stuobrį pakeistumėte lietuvišku kilniu ir supratingu vyruku.
 
Užburtas ratas. Ir kaltas niekada nebūna tik vienas. Santykiai – tai partnerystė. Stuobriai, jūs nepatikėsit, bet moterys taip pat turi savo nuomonę ir teises, jausmus ir išgyvenimus. O jūs, vargo pelės, prakuskite! Nejau dėl kiekvieno skatiko verta paminti savo garbę? Nejau vaikai bus laimingesni matydami jus nelaimingą?
 
Nosis į viršų – ir pirmyn į gyvenimą!
  

Žymos: Mortos tiesa, Lietuviški stuobriai, Vargo pelės

Komentarai

Naujausi straipsniai