Tiesa.com   |   2016-03-22

Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios Velykinis sveikinimas

  
Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios Velykinis sveikinimas

Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia dalinasi Velykų švenčių sveikinimu bei šventinės savaitės pamaldų tvarkaraščiu.

Sveikinimas
Mieli tautiečiai,
 
švenčiame gražiausią krikščionių tikėjimo šventę - Kristaus
Prisikėlimą. Nežiūrint to, kad pasaulyje yra daug netikrumo ir
susipiešinimo, vistik Prisikėlimo ženklai pavasariškai pasirodo su
didele jėga ir ištverme. Tie ženklai pasirodys ne tik tada, kai
susirinksime į Velykų šventimą, bet ir tada, kai pamąstysime, kaip
keisti gyvenimo kryptį, kaip mokytis gerbti ir mylėti artimą žmogų
taip, kaip Dievas trokšta.
 
Su Kristaus prisikėlimu!
 
Kun. Petras Tverijonas
Londono Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia
 
 
L O N D O N O L I E T U V I Ų Š V. K A Z I M I E R O B A Ž N Y Č I A
 
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS
 
Kovo 24 d., Didysis ketvirtadienis, 19 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios
 
Kovo 25 d., Didysis penktadienis, 15 val. Kristaus kančios pamaldos,
 
17 val. Kryžiaus kelias vaikams, 19 val. Kryžiaus kelias
 
Kovo 26 d., Didysis šeštadienis, 20 val. Velyknakčio šv. Mišios
 
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS pasukami laikrodžiai) 
 
Kovo 27 d., sekmadienis
 
 
8 val. Velykų ryto šv. Mišios
 
10 val. Velykų šv. Mišios
 
12 val. Velykų šv. Mišios
 
14 val. Velykų šv. Mišios vaikams
 
 
 
Lithuanian St Casimir’s church, 21 The Oval, London E2 9DT, 020 7739 8735
 
www.londonas.co.uk, parapija@londonas.co.uk
 
  

Žymos: Velykos, lietuvių bažnyčia, Pamaldos

Komentarai

Naujausi straipsniai