Tiesa.com   |   2015-12-18

Kunigo Petro Tverijono kreipimasis į lietuvių bendruomenę

  
Kunigo Petro Tverijono kreipimasis į lietuvių bendruomenę

Mieli tautiečiai, kaip kiekvienais metais tiek bažnyčiose, tiek namuose statysime Betliejaus prakartėles. Kai kur jos bus iškilmingesnės, kai kur paprastesnės, bet visur išliks tie patys pagrindiniai asmenys ar gyvulėliai.

Vaikai galės džiaugtis Juozapo ir Marijos rūbais, Jėzaus žvilgsniu. Prie prakartėlės atsiras ir asiliukas, ir jautis. Vėliau atvyks ir trys išminčiai su auksu, smilkalais ir mira. Vaikai džiūgaus lemputėmis, dar labiau dovanomis, o tėveliai, kaip dažnai būna, padūsaus apie nostalgiją vaikiškam džiaugsmui, kad jo nebėra, arba apie tai, kaip sunku ruoštis šiai šventei.
Kalėdų prakartėlės vaizdiniais gali džiaugtis visi, ne tik vaikai. Netgi maži vaikai supranta, kad šis paveikslas slepia labai gražią žmogaus ir Dievo bendrystės istoriją. Dar labiau gali džiaugtis tie, kurie supranta esmę ir prasmę.
 
Prakartėlėje rasime nusižeminusį Dievą, kuris tapo mažu vaikeliu, be priekaištų, be moralų tarsi sakydamas, kad jam reikia rūpesčio. O būtent pasirūpinus silpnaisiais Dievas ateina į žmogaus gyvenimą.
 
Trijų išminčių atneštas auksas reiškia Jėzaus karališkumą arba visagališkumą, o smilkalai – dieviškumą. Tuo tarpu mira pranašauja, kad Jėzui teks kentėti. Iš čia atpažįstame, kad esame Dievo karalystės nariai: „o Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą“ (1 Pt 2, 9). Tuo pačiu pripažįstame, kad mūsų gyvenimuose būna ne tik šviesa, bet ir sunkumai.
 
Keletas kalėdinių ženklų... Per šv. Kalėdas visur esti dovanos. Krikščionys pradėjo dovanoti jas vieni kitiems, kad išreikštų džiaugsmą ir išpažinimą, jog Dievas Jėzuje Kristuje yra didžiausia dovana žmonijai.
 
Asilėlis ir jautis pranašo Izaijo knygoje minimi kaip tie, kurie „pažįsta savo šeimininko ėdžias“ (Plg. Iz 1, 3). Mes esame tie, kurie Jėzuje Kristuje atpažįstame mus sukūrusį, atpirkusį iš blogio ir laiminantį mūsų gyvenimus Dievą. Kalėdų eglutė su žaisliukais simbolizuoja ne tik rojaus sodą, bet ir žmonijos nuopuolį, tačiau čia pat juk yra Dievas, kuris nuopuolio istoriją paverčia Išganymo istorija.
 
Švenčiant Kalėdas linkiu, kad Jėzuje Kristuje atpažintume Dievą, kuris yra mūsų gyvenimo viltis ir šviesa. Tegul mūsų visų akys suspindi vaikišku, supratingu žvilgsniu, šventai tikint, kad Dievas mus MYLI....
Su Kristaus gimimo švente!
 
Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia
Kunigas Petras Tverijonas
 
  

Žymos: Kalėdos, Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčia

Komentarai

Naujausi straipsniai