Tiesa.com   |   LITKRAFT   |   2017-10-17

Apmokymų trūkumas – nelaimingų atsitikimų darbe priežastis

  
Apmokymų trūkumas – nelaimingų atsitikimų darbe priežastis

2015 m. apie 1,3 mln. žmonių visoje Jungtinėje Karalystėje kentėjo nuo su darbu susijusių sveikatos sutrikimų. Nuo 2016 iki 2017 m. net 137 asmenys žuvo darbo vietoje. Dauguma nelaimingų atsitikimų įvyko statybų sektoriuje. Šių mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe priežastys – įvairios: partrenkti statybų aikštelėse judančių objektų ar transporto priemonių, nukritus iš didelio aukščio, prispausti krentančios technikos, kontakto su veikiančia technika ar elektros įrenginiais metu. Deja, daugumos iš šių nelaimingų atsitikimų darbo vietoje buvo galima išvengti, jei darbdaviai savo darbuotojams būtų suteikę tinkamus ir reguliarius saugos darbe apmokymus.

Dijana Juozapavičienė, kompensacijų ekspertė, dirbanti Londone įsikūrusioje teisininkų kompanijoje LITKRAFT papasakojo, kodėl tinkamas darbuotojų apmokymas yra svarbus bei naudingas ne tik darbuotojams, bet ir darbdaviams.
Kodėl darbuotojų saugos mokymai yra svarbūs?
 
Darbuotojai ne visada gali suvokti saugos mokymų prasmę ar mokymus priimti skeptiškai, nes tą patį „darbą atlieka jau daug metų”. Tačiau būtent monotoniškas darbas dažnai tampa pagrindine priežastimi, kodėl darbuotojai darbo vietoje pamiršta laikytis atsargumo priemonių. Bene didžiausias nuolatinių saugumo mokymų privalumas yra tas, kad darbuotojams pastoviai primenama apie tai, kad jų darbo vieta gali būti pavojinga. Darbuotojams svarbu suprasti mokymo sesijos tikslą, teikiamą naudą ir kas gresia nesilaikant kasdienių bei būtinų saugumo priemonių.
 
Apie ką kalbama saugos mokymuose?
 
Darbuotojų saugos mokymai – patikimiausia nelaimingų atsitikimų darbe prevencija, ypač tais atvejais, kai dirbama su technika bei chemikalais. Statybų industrijoje dirbantys darbuotojai yra mokomi, kaip saugiausiai naudoti tokią statybos įrangą, kaip kopėčios, pastoliai ir pramoniniai sunkvežimiai. Tačiau svarbiausias dalykas tai, kad mokymu metu darbuotojams išugdomas gebėjimas nustatyti, kas gali jiems pakenkti darbo vietoje ir kaip elgtis nelaimingo atsitikimo metu.
 
Kam reikalingi saugos apmokymai?
 
Kompanijos privalo visiems savo darbuotojams suteikti darbo saugos apmokymus. Tai ypač svarbu statybų industrijoje dirbančioms įmonėms. Tie patys apmokymai privalo būti vedami tiek pilnu etatu, tiek ir puse etato dirbantiems ar laikiniems darbuotojams. Dėl patirties stokos, jaunus darbuotojus gali tekti ne tik apmokyti, tačiau juos prižiūrėti dirbant.
Kiti žmonės, kuriuos rekomenduojama nedelsiant apmokyti:
 
- Nauji darbuotojai. Tokiems darbuotojams privaloma suteikti įvadinius apmokymus, kurių metu paaiškinamos evakuacijos, pirmosios pagalbos, gaisro procedūros.
 
- Pozicijas keičiantys darbuotojai. Net jei darbuotojas kompanijoje dirba ne vienerius metus, jiems vis tiek būtina žinoti, kokią riziką sveikatai ir saugumui kelia naujas darbas.
 
- Darbuotojai, kurie seniai nedalyvavo apmokymuose. Tokie apmokymai reikalingi įgūdžių atnaujinimui bei nuolatiniam tobulėjimui.
 
LITKRAFT kompensacijų ekspertė Dijana Juozapavičienė. LITKRAFT kompensacijų ekspertė Dijana Juozapavičienė.
 
Kuo saugos mokymai naudingi kompanijoms?
Įmonėms, kuriose plačiai naudojama įvairi technika bei sudėtingi procesai, nelaimingi atsitikimai darbo vietoje gali atnešti milijonų svarų sterlingų nuostolius: medicinines išlaidas, prarastą darbo užmokestį, gamybos išlaidas. Kiekvienais metais įgyvendinant saugos mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursus galima išvengti daugelio sužalojimų darbo vietoje. Kiti saugos mokymų darbo vietoje privalumai:
 
- Galimybė pasirinkti, kokius naujus įgūdžius įgis kompanijos darbuotojai.
- Padidėjęs produktyvumas.
- Darbuotojų motyvaciją. Darbuotojų apmokymai šiems siunčia signalą, kad darbdavys ne tik jais rūpinasi, tačiau ir noriai investuoja į jų saugumą.
 
Kaip elgtis, jei darbo vietoje įvyko nelaimingas atsitikimas? Kur pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbo vietoje?
 
Įvykus nelaimingam atsitikimui darbo vietoje:
- Pasirūpinkite, kad sužeistas asmuo yra saugus ir sulaukia tinkamos pagalbos.
- Įsidėmėkite kuo daugiau nelaimingo atsitikimo detalių, kurias, esant galimybei, užsirašykite ir įamžinkite nuotraukose.
- Apie incidentą praneškite vadybininkui/vadovui.
- Užregistruokite incidentą į nelaimingų atsitikimų knygą, jei darbe tokia naudojama. Jei knyga nenaudojama, aprašykite nelaimę ir nusiųskite aprašą darbdaviui, sau pasilikdami teksto kopiją.
 
Apie kai kuriuos nelaimingus atsitikimus privalo būti pranešta RIDDOR (angl. Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations). Šiai organizacijai pranešti būti, kai:
- Nelaimingo atsitikimo metu darbuotojas miršta.
- Po sužalojimo darbuotojas nepasveiksta per septynias dienas.
- Susižaloja ne įmonės darbuotojas.
- Susergama profesinėmis ligomis.
- Įvyksta pavojingi sveikatai incidentai.
- Įvyksta su dujomis susiję incidentai.
 
Kas atsakingas už saugą darbo vietoje?
 
Kai kurie darbuotojai darbo vietoje gali susižeisti dėl savo kaltės, tačiau dažnai pasitaiko atvejų, kai dėl to yra kaltas darbdavys. Kompanija turi atlikti darbo vietos rizikos įvertinimą ir imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti darbuotojų bei lankytojų saugumą. Darbdavys taip pat turi nuspręsti, kiek ir kokių pirmosios pagalbos priemonių privalo būti suteikta darbo vietoje.
 
Ar galiu pateikti žalos ieškinį?
 
Jeigu jums atrodo, kad dėl darbo vietoje patirto nelaimingo atsitikimo yra atsakingas darbdavys, jūs ne tik galite, tačiau ir turėtumėte pateikti ieškinį dėl kompensacijos.
 
Pagal Jungtinėje Karalystėje galiojančius įstatymus, darbdavys privalo būti apsidraudęs nuo panašių incidentų, o sėkmingo ieškinio atveju kompensaciją padengia darbdavio draudimo kompanija.
 
Daugelis darbuotojų nepateikia ieškinio bijodami prarasti darbo vietą. Užtikriname, kad pateikus ieškinį dėl nelaimingo atsitikimo darbe negalite būti atleistas.
 
Ar galite padėti pateikti ieškinį? Kokie dokumentai reikalingi?
 
LITKRAFT specialistai padės jums pateikti ieškinį prieš darbdavį. Didžiuodamiesi galime pasakyti, kad per šešerius darbo metus savo klientams jau laimėjome daugiau nei 14 mln. svarų sterlingų kompensacijų.
 
Norint pateikti ieškinį, reikalinga ši informacija:
• Kur, kaip ir kodėl įvyko nelaimingas atsitikimas;
• Liudininkų kontaktiniai duomenys;
• Duomenys apie sužalojimą, medicininę diagnozę bei gydymą;
• Nuostolių ir kitų finansinių išlaidų, patirtų dėl jūsų sužalojimo, įrodymai;
• Visi kiti susiję dokumentai.
 
Kaip pateikti ieškinį kompensacijai gauti?
 
Jei buvote sužeistas darbo vietoje ir manote, kad dėl incidento kaltas jūsų darbdavys, skambinkite Londone įsikūrusiai teisininkų kompanijai LITKRAFT tel. nr. 0208-635-5555. LITKRAFT specialistai jums suteiks nemokamą konsultaciją ir įvertins situaciją. Papildomą informaciją galite rasti internetinėje LITKRAFT svetainėje www.litkraft.co.uk/lt/.
 
 
 
  

Žymos: Kompensacija, Darbas Anglijoje, Pinginė kompensacija, Nelaimingas atsitikimas, LITKRAFT

Komentarai

Naujausi straipsniai