IB Service   |   2013-11-02

Faktai apie depozitą už nuomą

  
Faktai apie depozitą už nuomą Depozitas už nuomą privalo būti apdraudžiamas.

Dažniausiai žmonės Didžiojoje Britanijoje nuomojasi būstą ir nežinodami įstatymų susiduria su problemomis, iš kurių viena – negrąžintas nuomos depozitas. Pasibaigus nuomos sutarčiai namo šeimininkas gali jus apgauti ir nesugrąžinti jums priklausančios depozito sumos.

 Nuomos depozitas yra pinigai, kurie priklauso jums ir turi būti sugrąžinti nuomos sutarčiai pasibaigus, nebent namo šeimininkas įrodo, jog jis patyrė finansinių nuostolių dėl jūsų kaltės nuomos sutarties laikotarpiu. Dažniausiai namo šeimininkas yra atsakingas už depozito grąžinimą jums, netgi tuo atveju, jei jūs sumokėjote jį nuomos agentūrai, kuri veikė namo savininko vardu.
Jei nuomojatės namą ir turite sutartį (assured shorthold tenancy), kuri buvo pasirašyta po 2007 metų balandžio 6 dienos, namo šeimininkas (landlord) privalo saugoti nuomos depozitą pagal specialią užstatų apsaugos schemą (tenancy deposit protection schemes).
 
Šios schemos yra remiamos vyriausybės ir užtikrina, kad atgausite savo depozitą, jeigu:
 
• Atitiksite nuomos sutarties sąlygas;
• Nepadarysite žalos nuosavybei;
• Mokėsite nuomą (rent) ir visus komunalinius mokesčius (bills).
 
Namo šeimininkas arba nuomos agentūra privalo įdėti depozitą į schemą per 30 dienų nuo jo gavimo datos.
Nuomos sutarčiai pasibaigus, jeigu jūs ir namo šeimininkas susitaria, kokią depozito sumą atgausite, ji turi būti pervesta jums per 10 dienų po sutarties galiojimo pabaigos.
 
Tuo atveju, jeigu su namo šeimininku nesutariate, kiek depozito jums bus sugrąžinta, jis lieka apdraustas, kol su namo šeimininku išsiaiškinsite grąžinimo sumas.
 
Pasitaiko atvejų, kai namo savininkas neteisėtai negrąžina priklausančio depozito, pavyzdžiui:
 
• Jis neteisingai įvertino nusidėvėjimą ir žalą turtui;
• Teigia, jog jūs sugadinote nuosavybę arba išsikraustydami palikote ją blogos būklės;
• Nepateikė jokių priežasčių, kodėl jums negrąžino depozito.
Namo savininkas gali neatiduoti viso ar dalies depozito jums dėl daugelio priežasčių. Tačiau tokiais atvejais, jei tarkim, jūs surengėte triukšmingą vakarėlį, kai tuo tarpu nuomos kontrakte yra nurodyta, jog šie veiksmai draudžiami, ir dėl to grąžinama depozito suma būtų sumažinta, namo šeimininkas pasielgtų neteisėtai, nes depozitas gali būti negrąžinamas tik tada, kai patiriama finansinių nuostolių. Taip pat namo savininkas negali atskaičiuoti sumos iš depozito dėl bendro nusidėvėjimo, pavyzdžiui, jeigu nusidėvėjo kiliminė danga; bet tuo atveju, jei kiliminėje dangoje yra pradeginimo žymė – tai žala, kurią turite padengti jūs. Nusidėvėjimo suma priklauso nuo namo būklės, kai į jį atsikraustoma, ir gyvenimo jame laikotarpio. Geriausia prieš įsikraustant į namą pasidaryti fotografijas, ir jos turi būti pasirašytos abiejų šalių.
 
Jei namo šeimininkas arba agentūra negrąžina depozito, turi būti pateiktos to priežastys ir apskaičiavimai, į kuriuos būtų įtraukti:
 
• Nesumokėtų komunalinių mokesčių čekiai;
• Remonto arba sugadintų daiktų pakeitimo kainynai (jeigu jūs sugadinote seną sofą, neprivalote pirkti naujos, reikia padengti senosios taisymą arba nupirkti dėvėtą);
• Valymo kainas, jei dėl jūsų kaltės reikėjo išvalyti namą.
Norint susigrąžinti depozitą, reikia turėti kuo daugiau įrodymų:
• Nuomos sutartį,
• Įrodymus, jog mokėjote visą nuomą,
• Įrodymus, kad sumokėjote depozitą,
• Laiškų kopijas, jei susirašinėjote su namo šeimininku ar agentūra,
• Inventoriaus sąrašą ir nuosavybės nuotraukas (įsikraustant į nuosavybę ir pasibaigus kontraktui);
• Visa kita, kas gali būti susiję (tarkim, kai atsikraustėte į namą, samdėte valytoją – saugokite čekį už šią paslaugą).
 
Ši informacija gali padėti imantis tolesnių veiksmų, norint išsireikalauti, kad būtų sugrąžinta depozito suma. Neišsireikalavus depozito taikiai, galima kreiptis į teismą.
 
Čia pateiktoji informacija yra bendro pobūdžio. Dėl išsamesnės informacijos ir konsultacijų prašome kreiptis į profesionalią „IB Service“ komandą tel. 020 8536 0065
 
  

Žymos: Gyvenimas Anglijoje, Būstas Anglijoje, Nuoma Anglijoje

Komentarai

Naujausi straipsniai